Jaarverslag 2016

d.d. 19 januari 2017.

Vandaag blikken we terug op het voorbije jaar 2016. Het bestuur heeft het jaar afgesloten met een gevoel van tevredenheid.

We begonnen op 28 januari met de jaarvergadering, nadat de voorzitter eenieder van harte welkom heeft geheten. De opkomst was goed maar het kan altijd beter.

Dit jaar hebben we weer gekozen om een aantal zaken weer via het witte doek te projecteren. Tijdens deze vergadering hebben zich drie personen aangemeld voor een bestuursfunctie en hiermee stijgt het aantal van 6 naar 9 leden. De nieuwe leden zijn mevrouw Petra van den Elzen en de heren Frans Vanderheijden en Hans Visschers

De nu volgende activiteiten waren gepland voor 2016.

Paaszaterdag 26 maart
Het paaseieren rapen voor jong en oud werd in de wei van de fam. Smeets gehouden, hiervoor onze dank. Dit was een heerlijke zonnige dag welke goed bezocht werd. De boerderijwinkel Petri bleef ook dit jaar trouw aan hun formule: 2 eieren halen maar 1 betalen. Paaseieren rapen is voor de kinderen een spannende bezigheid. De ouderen genieten ook maar dan van andere dingen dat alles onder het genot van een drankje en een eitje. De paashaas heeft de 80 plussers niet vergeten een behoorlijk paasei mochten zij in ontvangst nemen.

Keukenhof 17 april
Met een volle bus naar Lisse. Zowel de heenreis als de terugreis verliepen op wieltjes. Tijdens de heenreis werd iedereen verrast door de buurtvereniging op een drankje en een heerlijk belegd broodje. Het was indrukwekkend met al die kleurrijke perken met bloemen, de kolossale bomen, het kabbelend water, het was indrukwekkend.

De fietstocht 22 mei
Helaas deze activiteit is niet van start gegaan omdat het weer niet mee heeft gewerkt. Jammer. Deze tocht wordt uitgestippeld door de heer Hub Vroomen.

De buurtbarbecue 16 juli
Al vele jaren mogen wij deze avond organiseren bij de familie van der Staak. Wat een mooie accommodatie. Al die jaren zijn we op tijd begonnen maar het einde van deze avond is variabel. De vraag blijft: gaat het feestje door tot in de late uurtjes of gaat het feestje door tot in de vroege uurtjes?
Het aantal deelnemers is redelijk constant en dat betekent toch gemiddeld 90 personen. Dit jaar waren het er zelfs iets meer. Ook bij deze barbecue waren de weergoden ons goed gezind. Voor mij was het de eerste keer en dit wil ik toch even iets zeggen: er zijn mensen die kunnen echt heel lang blijven eten. Geweldig. Bij de evaluatie van de barbecue werd vastgesteld dat het bestek niet stevig genoeg was. De uitklaptafel is niet handig voor deze ruimte, een tafel met stoelen is de oplossing. Het clubje dat alles gebakken heeft verdient een grote pluim. Alles samenvattend, een geslaagde avond.

De motortoertocht 7 augustus
Zes motoren hebben deelgenomen aan deze mooie toertocht. Dit werd helemaal voorbereid en uitgewerkt door de schoonvader van Veronique samen met zijn zoon Tim Jongen. Er waren twee rustplaatsen tijdens de tocht met een drankje en het eindpunt was bij de familie Franssen, waar onder het genot van een hapje en drankje enthousiast werd nagepraat. De deelnemers vinden dan ook dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is. Maar zij gaven ook aan dat de groep niet groter dan 10 motoren moet worden. Veiligheid speelt hierin een belangrijke rol.

De rommelmarkt 4 september
Zondag 4 september 2016 stond weer in het teken van onze jaarlijkse straatrommelmarkt. Dit was de 12de keer dat we deze organiseerden. Zonder rommelmarkt waren vele activiteiten niet mogelijk op de manier zoals dat nu wel kan en gaat. Wat is er nodig om een rommelmarkt te organiseren? Veel heel veel vrijwilligers uit de buurt, maar ook van daarbuiten wij denken dat de groep toch rond de 70 personen groot is. Aan al deze personen een warm dank jullie wel. Zijn nog mensen die ook een handje willen toesteken dan kan dat altijd. Het effect hiervan kan zijn dat andere vrijwilligers een pauze kunnen inlassen.

Veel bewoners van Genèk nemen op de een of andere manier deel aan de rommelmarkt. Ook een woord van dank aan de familie Meeuwissen, dit is het hart van het hele gebeuren. Dank aan de families Crousen en Ubachs, de leveranciers van de parkeerplaatsen. De familie Eggen voor de opslagruimte. De familie Vliegen waar de EHBO-post onderdak vindt. Ook een woord van dank aan al die bewoners die stroom en/of water ter beschikking stellen. De gemeente mogen we niet vergeten, zij leveren o. a. dranghekken, verkeersborden en containers en dit alles gratis.

Het weer was niet het weer voor een gezellige rommelmarkt. De regenbui met daarbij een behoorlijke wind was een domper voor allen. Het was voor de standhouders echt spannend. Enkelen kramen hadden het zwaar te verduren en bij sommige ging het even helemaal fout. Voor ons als organisatie hebben we al overlegd welke maatregels c.q. mogelijkheden wij hebben om in de toekomst de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Ook een belangrijk punt is het parkeren. Bij een rondgang door Schinnen links en rechts van het spoor alles vol met auto’s. Op de parkeerplaats Lindenweg nauwelijks auto’s, terwijl de loopafstand naar de markt vele honderden meters minder lopen is. Hier wordt nog gezocht naar een oplossing.

De publieke belangstelling was dit jaar beduidend minder dan vorige jaren. De slechte weersomstandigheden hebben geleid tot ongeveer 750 bezoekers minder. Dit was dan ook duidelijk te merken aan de omzet bij de buffetten. Toch zijn we dit jaar weer dik tevreden met onze straatrommelmarkt.

55-jarig bestaansfeest 25 september
Wat een mooi feest, wat een mooi weer, wat een mooi comité en wat een mooie locatie. Dit alles heeft geleid tot een prachtige zondagmiddag. De dames Josien Zelissen, José Henssen en de heren Vic Eggen, Ben Simons, Sjaak Withoot en Gosé van Waterschoot verdienen een dikke pluim. Het zou niet verkeerd zijn om deze mensen zo snel mogelijk te vragen of zij genegen zijn om over 5 jaar dit nog eens netjes te herhalen. De spreuk is: Wat goed is moet je koesteren.

De vrijwilligersavond 22 oktober
Deze avond vond plaats in de Gasterij Terborgh. Veel vrijwilligers waren present. Bij de evaluatie van deze avond was de belangrijkste opmerking dat er geen groepsbezigheid gepland was. Een kleine quiz of iets dergelijks zou leuk geweest zijn. De tuut friet op het einde was toch een lekkere afsluiting.

Sinterklaas 27 november
De Sinterklaas werd ook dit jaar gemeenschappelijk georganiseerd door Sur Plu. Ook onze buurt heeft daar haar steentje aan bijgedragen.

De Kerstversiering 09 december
Ook dit jaar was het weer verzamelen bij huisnummer 154 in de blokhut van de Ralf en Marion. Het groen werd geleverd door firma Henssen. Onder begeleiding van een geluidswagen met kerstliedjes werden de borden en het groen vakkundig aan de lantaarnpalen bevestigd. De twee stops tijdens deze activiteit waren bij de families Vliegen en Vanderheijden. Twee Kerstmannen belden bij iedere deur aan om een ieder al in de kerstsfeer te brengen. Na afloop en een warme kachel, glühwein en warme chocomel ontstond een gezellige kerstsfeer. Ook werden aan de 80 plussers een Kerststuk aangeboden.

Dit jaar had de buurtvereniging een prijs beschikbaar gesteld voor de mooiste kerstversiering die vanaf de openbare weg zichtbaar was. Door een neutrale jury werd die prijs toegekend aan de familie Jongen, Hegge 93.

Christel en Veronique hebben aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie. Wij bedanken beide dames van harte voor alles wat ze gedaan hebben tijdens de periode dat zij binnen het bestuur actief waren.

2016 was heel kort samengevat een goed en gezellig jaar. Op in goede gezondheid naar 2017.