aflevering 7 – Iets over het aantal oude inwoners van Genèk

• Wat beweegt iemand om iets op te schrijven over zijn belevenissen of gemaakte levensloop?
• Is het soms een verleden, een tijd die niet meer terug kan komen?
• Waar men aan terug denkt of misschien ook wel naar terug verlangt?
• Of is het soms een tijd die je niet kunt of wilt loslaten?
• Bang dat de herinneringen helemaal zullen vervagen en ten slotte vergeten zullen zijn.

Als je een verhaal wilt schrijven en de informatie die je zo graag wilt hebben niet, of someer aanwezig is als aantekening, of in de bestaande archieven niet meer aanwezig is, worden de mondelinge overleveringen die dan tot je komen dankbaar aanvaard. Het zijn meestal oude herinneringen die steeds generaties lang doorgegeven is en gelukkig bewaard gebleven zijn al of niet aangevuld met oude beeldmaterialen die “Genèk” ongetwijfeld zoveel gekend heeft.

Ik luister steeds met veel belangstelling naar deze verhalen of gesprekken over Hegge, verteld door/van oudere inwoners in Hegge. Je kunt dan slechts een greep doen uit de vele informatie, dat dan ter beschikking is. Een voor de hand liggende gegeven is dat men steeds terug gaat in herinneringen hoe het jaren geleden in Hegge was, wie er woonde, gestorven of vertrokken is. Om oudere inwoners die al heel wat jaren in Hegge wonen een plezier te doen heb ik geprobeerd aan de hand van verschillende gebeurtenissen het aantal inwoners van de laatste 75 jaar in Hegge hebben gewoond eens op een rijtje te zetten in deze alweer 7e aflevering “Oude Herinneringen Oet Genek . Wetende dat dit nimmer compleet zal kunnen zijn.

 

Huisnummering rond 1940 in Genèk.

In een oude akte van 13 mei 1947 opgemaakt door Staatsmijnen in Limburg te Heerlen (inv.nr. 7933/358) t.b.v. aankoop gronden ter voorbereiding voor het bouwen en aanleggen van schacht IV en mijnspoor achter *** Hegge worden diverse grondeigenaren wonende te Hegge vermeld. Hieruit blijkt dat de huisnummers in Hegge met een hoofdletter G begonnen.

*** zie reeds genoemde benaming in aflevering 5. Pelsweijer en Vogelenbos.

Sjef. Smeets-Essers Hegge G1 (eerste huis thans Jean Smeets)
Eed. Coumans Hegge G 4 (thans Ton Kuipers)
Sjang Pijls Hegge G5 (thans Jo/Jan Ubachs)
Frenske Haerden Snackers Hegge G 17 (thans Peter Berkers)
Harrie Snackers Hegge G 22 (afgebroken in 1970)
Giel Crousen Hegge G 23 (thans Emiel Crousen)
Sjang Engwegen Hegge G 28 (herbouwd en bewoond door Harrie Engwegen en Albert Klaassen)
Edmond Geurts Hegge G 33 (laatste boerderij thans Jo Crousen)

Aan de hand van de bovengenoemde huisnummeringen kun je niet afleiden dat het aantal huizen in 1940 te Hegge 33 stuks moet zijn geweest. Immers de even- en oneven nummering werden zowel links als rechts toegepast met het in acht nemen van open mogelijke bebouwing tussen de bestaande woningen. Dit laatste vond vooral begin 1960 plaats. De eerste nieuwe vrijstaande woning in deze tijdsperiode werd gebouwd door Sjef Vorage huisnummer 94, thans bewoont door Gum Geuskens.

Geleidelijk meestal onder eigen beheer werd Hegge vol gebouwd met particulieren woningen tussen de al bestaande oude bebouwing. Jammer genoeg verdwenen hiermee ook de landelijke doorkijkjes, gelukkig is de oude bebouwing gespaard gebleven. Gezien het toenemende aantal nieuwe woningen werd in 1970 actie ondernomen voor een nieuwe aanleg wegverbetering en riolering. Mede dat in Hegge veel jonge kinderen dagelijks naar school gingen en het verkeer steeds drukker werd. In Mei 1970, werd door het actiecomité “Wijkbelangen” in Hegge onder voorzitterschap van dr. C. Wichers (opm. Ing. Cees Wichers was directeur bij SBB-Stm en Gistfabriek Brocadus Delftzijl) in samenwerking met onze buurtvereniging Genèk informatie ingewonnen over het aantal buurtbewoners en gezinsleden per huisgezin.
Uit deze gegevens blijkt dat Hegge in mei 1970 in totaal 280 inwoners kende.
Om doelmatig actie te kunnen voeren moest dit comité naast de adhesiebetuiging over informatie beschikken die als argumenten zouden dienen om de urgentie van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals wegverbetering, riolering, gas- en elektriciteitaansluitingen, aanleg trottoirs enz. te kunnen onderstrepen.
Verder was de aanleiding van een tragisch ongeval van een 5 jarig kind in Hegge. Drie weken geleden werd de 5-jarige Anita Potten zeer ernstig gewond (zaterdagmiddag 2 mei 1970) toen zij over een grote plas wilde springen en op de smalle rijbaan door een auto werd gegrepen. Aanleiding na dit ongeluk werd het actiecomité opgericht.

Mede door aandacht en de publiciteit van het actiecomité werd Hegge regionaal nieuws en kwam met verschillende foto’s en krantenkoppen in de regionale kranten.
(Zie hieronder een greep uit de vele krantenkoppen).

• ACTIE VOOR BETERE VOORZIENINGEN IN WIJK SCHINNEN 8-5-1970.
BUURTSCHAP PRESENTEERT GEMEENTEBESTUUR KLACHTENLIJST
• STANK EN RATTEN IN HEGGE. 13-5-1970.
• BEWONERS WIJK HEGGE IN SCHINNEN BOOS OP GEMEENTEBESTUUR. 13-5-1970.
• ACTIE WIJKVOORZIENING TE SCHINNEN VAN START 13-5-1970.
• HEGGE ONDERGAAT GRONDIGE REVISIE. 29-7-1970.
BUURT KREEG RIOLERING, AARDGAS EN EEN NIEUW WEGDEK
• ACTIECOMITE HEGGE BEREIKTE ZIJN DOEL 2-10-1971.
• WEG IN HEGGE OFFICIEEL GEOPEND 2-10-1971.
• HEGGE NA VERNIEUWING FEESTELIJK WEER OPEN 2-10-1971.

 

Nu bijna 35 jaar later zullen we zien dat het buurtschap Hegge heel wat veranderingen heeft ondervonden. Zoals reed opgemerkt de landelijke doorkijkjes in onze straat zijn ingenomen door nieuwe behuizingen. Gelukkig is de oude bebouwing gespaard gebleven waardoor het landelijke karakter nog steeds aanwezig is. Nieuwe bewoners zijn gekomen oude bewoners zijn vertrokken of overleden. Om een juiste indruk te geven hoe een wijk in de loop der jaren kan veranderen is het de moeite waard om ca. 35 jaar later nog eens langs dezelfde huisnummers te gaan (destijds uit 1970) om te kijken welke buurtbewoners er nu wonen of nog wonen. Achter de familienaam is tevens de roepnaam geplaatst om vergissingen te voorkomen.

 

Woningen die na mei 1970 zijn gebouwd zijn niet opgenomen in de onderstaande lijst. (overzichtlijst uit 1970 en 2005)

 

Huisnummers
Familienamen 1970 Mei Familienamen 1970 Dec. 2005
154 H.G. Waltmans Hub † Gorissen Frans
152 L. Peusens Loewie † v/d Staak Maico
150 J. Meijers Jan † Fam. Vleugels
146 S. Eussen-Weusten Zef † Szafranski Ronald
143 J. Crousen Jo Jo Crousen
136 J. Engwegen Sjef † Engwegen Harrie
130 R. Rouland Smeets Leon
128 H.J. Buijsen Ernest † Fam. Ahmad
124 S. Tilmans † Hermens Loewie
122 J.J. Meulenberg Jan † Cobben Hans
118 H. Snackers Harrie † afgebroken na 1970
112 P.C. Wichers Cees † (zie opm.) Kruijen Frans
110 L.J. Cuijpers Lei Henssen Peter
109 E. Crousen Miel Crousen Emiel
108 J.W. v/d Bosch Willem † Pierre Bosch
106 J. Zelissen Jelle Zelissen Jelle
95 K. Heine Nic afgebroken na 1970
93 G. List Gerrit †
91 J. Haerden Zef Berkers Peter
89 S. Schouteten Sjeng † Buskens Jean
94 J. Vorage Sjef Geuskens Gum
92 P. Potten Paul Potten Paul
90 F. Haselier Frans † Haselier Gerrie
88 T. Habets Theo Habets Theo
87 Alofs Leon Alofs Leon
86 G. Houben Sjir Houben Sjir
85 H. Fober Hub † v. Waterschoot Gosé
84 J. Otten Zef Otten Zef
82 M. Meijs Matheu Maas Gerard
81 T. Zeegers Theo
80 J. Kamps Jan † v/d Poel Toon
79 J. Eussen Jan Eussen Jan
78 H. Bouwens Harrie Vliegen Jul
78 E.H. Vliegen † Vliegen Jul
77 M. Buijsers Matheu † Buijsers Maria
75 L. Frissen Leon Frissen Leon
73 V. Eggen Vic Meijers Wiel
71 P.G. Jennekens Peter (boerderij Eggen)
69 W. Eggen Wiel Wiel Eggen
66 H. Ubachs Harrie Ubachs Harrie
64 F. Jacobs Frans Jacobs Frans
62 S. Notermans Sjaak † Fam. Notermans
61 Welzen Jan Welzen Jan
60 A. Notermans Funs † Notermans Antoon
59 E. Claessens Fam. Dekker
56 L. Langen Lex Fam. Swelsen
54 C. M Berrety †
53A J. Dieteren afgebroken
53 L. M Dieteren-Palmen Fam. Dieteren
52 A.Delahaye Arnold Fam. Knops
51 F. Meijsers Fons † Fam. Amerongen
49 H. Meuwissen Harrie Meuwissen Harrie
47 Ch. Delahaye Charel
45 L. Goessens Lei † Goessens Jos
44 T. Otermans Their Lahaye Roger
43 G. Ubachs Geert† Fam.Ubachs
42 J.H. Wijers Hein †
41 J.H.G. Ubachs Jan † Ubachs Jan
38 H. Theelen † Zweiphenning Boy
36 H. Pelser Hubert † Meijers Aloys
33 T. Kuijpers Ton Kuipers Ton
29 H. Coumans Hub Coumans Hub
25 W. Demarteau Wiel Dermarteau Wiel
24 P.M. Kierkels Lei † Fam. v/d Elzen
23 J. Smeets Jozef † Smeets Jean
20 J. Driessen Zef † Vrusch Irene
18 J. Rikers Jan Fam. v. Leuken
17 H. Vrauenraets Hub † Vrauenraets Paula
9A H. Debets Harrie Debets Harrie (19)

 

afd7-01

Hegge vanuit de lucht gezien, achter de grote boerderij van Willie en Bertha Eggen is te zien dat men aan het bouwen zijn met hun grote melkstal. Links lopen de schapen in het weiland van Paul en Paula Derrez. Foto Paul Potten, gemaakt door hun schoonzoon tijdens hun 25 jarige huwelijksfeest.
Hegge vanuit de lucht gezien, achter de grote boerderij van Willie en Bertha Eggen is te zien dat
men aan het bouwen zijn met hun grote melkstal. Links lopen de schapen in het weiland van
Paul en Paula Derrez.
Foto Paul Potten, gemaakt door hun schoonzoon tijdens hun 25 jarige huwelijksfeest.

Boerderij Hagensleen familie Willie Eggen (rechterzijde) in Hegge begin 1967. (Een goed jaar later bouwde de familie Eggen, een uitbouw/woning tegen deze rechterzijgevel) Nu eigendom familie Willie Meijers . Pijl op foto geeft aan waar de familie Frissen-Tilmans huisnummer 75 hun woning bouwde: in 1967 "Op het Verkenswedje" naast Matheu Buijsers. [Foto beschikbaar gesteld door L. Frissen]
Boerderij Hagensleen familie Willie Eggen (rechterzijde) in Hegge begin 1967.
(Een goed jaar later bouwde de familie Eggen, een uitbouw/woning tegen deze
rechterzijgevel) Nu eigendom familie Willie Meijers . Pijl op foto geeft aan waar
de familie Frissen-Tilmans huisnummer 75 hun woning bouwde: in 1967
“Op het Verkenswedje” naast Matheu Buijsers.
[Foto beschikbaar gesteld door L. Frissen]
 

Bron:

 • Nieuwe Limburger 1970/71
 • Limburg Dagblad 1970/71
 • Archief Wijkbelangen Hegge 1970 P.P
 • Archief DSM Heerlen t.n.v. J. Canisius Schinnen
 • Adreslijst Buurtvereniging Hegge
 • Privé archief P. Potten

 

Paul Potten, Hegge 92
Schinnen dec. 2005. -E-mail potten@home.nl

Roel Vliegen, Hegge 78
Digitaal netwerk / bewerking v/d site Genèk