Mutaties bestuur

Beste buurteden,

Op de jaarvergadering van 27 februari hebben er enkele bestuur mutaties plaatsgevonden.
Marlies Franssen bedankte zich voor haar functie in het bestuur nu zij al enige tijd niet meer in onze buurt woont. Daarnaast heeft Ton Peters zich verleden jaar bedankt voor zijn functie als secretaris van onze vereniging. Als bestuur willen we Ton en Marlies natuurlijk bedanken voor hun jarenlange inzet.

Zoals iedere jaarvergadering werd er aan de aanwezigen gevraagd of er iemand interesse heeft om zich bij ons bestuur aan te sluiten. Sonja Konings gaf aan het bestuur te willen versterken.
Als bestuur heten we Sonja van harte welkom en zijn we blij samen te werken aan leuke buurtactiviteiten en het versterken van de onderlinge verbondenheid binnen onze buurtvereniging.

Voor de volledigheid hieronder een overzicht van het huidige bestuur:

Voorzitter
Frans Vanderheijden (lid sinds 2016, voorzitter sinds 2024)
2e voorzitter: Sjaak Withoot (lid sinds 2023)

Secretaris (interim)
Ben Simons (lid sinds 2019)
2e secretaris: Roel Vliegen (lid sinds 2005, tevens beheerder website)

Penningmeester
Petra van den Elzen (lid sinds 2016)
2e penningmeester: Sonja Konings (lid sinds 2024)

Bestuursleden
Hub Franssen (lid sinds 2003, voorzitter af sinds 2024)
Tilly Vliegen (lid sinds 2009)