Wist je dat? …

 • …in Hegge het eerste Gemeentehuis was…of moet ik eigenlijk zeggen trouwkamer?
 • …Hegge in 1920 maar 29 huizen telde? (110 in 2001)
 • …Hegge een eigen burcht heeft gekend met een eigen sage en legende?
 • …Hegge verschillende cafés kende en een eigen brouwerij met bierkelder had?
 • …in het veld bij Hegge een moordkruis staat van een zoutsmokkelaar?
 • …Hegge een straatje kent met de naam Heggerdrift?
 • …in Hegge een brikkenoven heeft gestaan met een eigen kiezelkoel?
 • …vanuit Hegge veel voetpaden naar de nabij gelegen olie- en muldersmolen liepen waarvan de buurtbewoners gebruik konden maken (en ook deden!) om te voet naar Oude Kerk te kunnen gaan in Spaubeek om hun “zondagsplicht” daar te kunnen vervullen?
 • …Hegge bokkenrijders gekend heeft?
 • …in Hegge de grootste bakoven met liefst twee ovens heeft gestaan?
 • …dat er in Hegge een elektrische graanmolen was?
 • …dat Hegge als ‘eerste’ een gemotoriseerde SRV melkauto binnen ons dorp kende?
 • …dat vanuit Hegge een eigen ventroute liep naar het centrum binnen ons dorp, verzorgt door “Drė” als eigen groenteman?
 • …dat in Hegge een bewaarschool was aan de Lindeweg?
 • …sinds midden 2012 Hegge een 30 kilometer zone is geworden?
 • …er al sindsdien aanpassingen zijn gedaan aan bebording en weg maar dat eind 2017 mogelijk een definitieve oplossing komt?
 • …er in Hegge een AED hangt (sinds 2014)? Deze vind je rechts aan de muur bij oprit nummer 108a
 • ..30km echt de maximum snelheid is in Hegge vanaf 2014?
 • …Hegge sinds 2015 een erkende buurt Whatsapp kent?
 • …we de eerste buurt in kerkdorp Schinnen waren en de Burgemeester op de rommelmarkt van 2015 nog officieus het eerste bordje heeft overhandigd?
 • …in 2017 de straat verder is aangepast qua inrichting op de 30km zone?
 • …sinds 2019 de straat rond de Kerst meer eenheid uitstraalt door uitgereikte kerstverlichting aan onze bewoners?
 • …het op de eerste zondag in september in 2020 nog nooit zo rustig was in de straat sinds 16 jaar? (door COVID-19 was er geen rommelmarkt)