Auw herinneringe oet Genèk

Dit is de rubriek van oud buurtbewoner Paul Potten. In de tijd dat Paul nog woonachtig was in onze straat
heeft hij een aantal oude verhalen vanuit de straat met ons gedeeld. Met de komst van de nieuwe website hebben we Paul weer benaderd met de vraag of hij nog nieuwe verhalen met ons wil delen.
We zullen het contact met Paul onderhouden waarmee we zijn eigen stukje digitaal Genèk kunnen behouden en mogelijk ook nog uitbreiden.

Beste buurtbewoners,

In deze rubriek is het de bedoeling dat we iets gaan opschrijven over de vervlogen oude tijd in Hegge. We noemen deze rubriek ‘auw herinneringen oet Genèk’. In de loop der jaren hebben we heel wat gegevens vergaard mede door de overleveringen en bereidwilligheid van vele buurtbewoners. De bedoeling is dat we om de twee maanden een ‘oude herinnering’ zullen proberen te omschrijven, die betrekking heeft op Genèk, al of niet aangevuld door oud beeldmateriaal.

Het oude boek der oude spreuken zegt: “schrijven is moeilijk, doch lezen om te schrijven is plezieriger”.

Rest me om iedereen te bedanken,
mit de komplimenten van der Paol