Historie Buurtvereniging Hegge

De naam van de buurtvereniging Hegge correspondeert met de straatnaam Hegge, ook bekend als “Genèk”. Hegge, een lange limietweg, vormt de verbinding tussen Spaubeek, via Nagelbeek en Breinder naar het centrum van Schinnen. Hegge een buurtschap aan het einde van het dorp, de meeste huizen zijn vrijstaand gebouwd tussen de reeds bestaande boerderijen en oudere bebouwing na de jaren zestig. Door de afgelegenheid, ontstaat een situatie, dat buurtbewoners steeds bereid zijn om samen iets te willen ondernemen blijvend aanwezig is.

In de jaren 50 was er in Hegge een ‘Jonkheid’. Als voorzitters mogen we noteren Dré Engwegen, Jan Eussen en Jeu Kierkels. Het was een soort traditie, als tiener ging je als jongen of meisje automatisch bij de Jonkheid om mee te helpen als er wat te vieren of te feesten viel. Jammer genoeg bloeide deze Jonkheid langzaam dood. Uit deze Jonkheid ontstond later in 1961 buurtvereniging Hegge ook wel Genèk genoemd. In die tijd telde Hegge 46 huisgezinnen. Kortom de Jonkheid is de uiteindelijke voorloper geweest, waaruit later buurtvereniging Hegge “Genèk” is ontstaan.

Oprichting (1961)
In de herfst van 1961 kwamen een paar buurtbewoners bij elkaar in de boerderij van de familie G. Ubachs te Hegge om te praten over een eigen buurtvereniging. Op 28 November 1961 werd aldaar de eerste oprichtingsvergadering gehouden.

Het gekozen bestuur bestond uit de heren:

  • Voorzitter: Loewi Peussens, Hegge 152
  • Secretaris: Sjef Vorage, Hegge 96
  • Penningmeester: Sjef Smeets, Hegge 23
  • Bestuursleden: Geert Ubachs, Lex Langen, Gerrit List en Sjaak Notermans

De contributie per maand bedroeg per huisgezin 50 cent. Een statuut/reglement van belangrijke punten werd opgesteld. Een keer per maand werd vergaderd in de keuken van de boerderij Ubachs. Moeder Ubachs met haar opgroeiende dochters zorgde dat de afwas aan de kant was en dat voor de vergadering koffie en stoelen klaar stonden. Tijdens de vergadering werd het wel en wee van de buurt met de laatste nieuwtjes onder de loep genomen, waardoor de vergadering wel eens uitliep tot in de kleine uurtjes. De buurtvereniging bestaat inmiddels ruim veertig jaar. Vanaf het 25-jarig bestaan werd bij het bereiken van het volgende lustrum een groots feest gehouden.

25-jarig (zilveren) bestaanfeest
Het Zilveren bestaanfeest van buurtvereniging Genèk werd gehouden in een grote feestloods achter de boerderij van de familie Ton Kuijpers te Hegge 33 op zaterdag en zondag 27 en 28 september 1986. Het 12 man sterke feestcomité heeft de steun gekregen van 90 vrijwilligers. Op zaterdag werd gestart met een door het jongerenkoor opgeluisterde H. Mis in de feesthal, gevolgd door een dansavond met het orkest Orion. Aan de gezamenlijke koffietafel op zondagmorgen namen ca. 275 mensen deel, gevolgd door frühshoppen met de Griesländer Musikanten.

30-jarig bestaansfeest
Het 30-jarig bestaansfeest werd gehouden op 5 en 6 okt.1991 in een loods van het hoveniersbedrijf van Peter en José Henssen te Hegge 110. Op zaterdag werd gestart met een H. Mis, opgedragen door de zeereerwaarde pastoor J. Keulen uit Schinnen, met medewerking van het jongerenkoor Jekaes. Aansluitend werden de aanwezigen getrakteerd op koffie en vlaai, waarna het feest werd voortgezet met een dansavond, verzorgd door het orkest Balloon. Op zondagmorgen werd door ruim 275 personen deelgenomen aan een gezamenlijke koffietafel. Als hoogtepunt werd het feest afgesloten met een frühshoppen opgeluisterd door het orkest Die Originale Schintaler.

35-jarige bestaansfeest
Het 35-jarige bestaansfeest op 21 en 22 sept. 1996 werd wederom gehouden in een loods van het hoveniersbedrijf van Peter en José Henssen te Hegge 110. Op zaterdag werd met een H. Mis begonnen. Deze H. Mis werd opgeluisterd door het jongerenkoor Jekaes. Tijdens de H. Mis werden kamerschoten gelost. Na de H. Mis werd een receptie gehouden waarna een feestavond volgde met het orkest Happyness. Op zondag werd van 14.00 uur tot 18.00 uur het spätshoppen opgeluisterd door De Schintalers. De entree voor het spätshoppen bedroeg Hfl 5,– per persoon.

40-jarig bestaansfeest
Het 40-jarig bestaansfeest werd op 6 en 7 oktober 2001 voor de derde keer gehouden in een loods van het hoveniersbedrijf van Peter en José Henssen te Hegge 110. Op zaterdag werd gestart met een H.Mis welke werd opgeluisterd door het jongerenkoor Jekaes. Tijdens de H. Mis werden kamerschoten gelost. Deze kamerschoten zorgden voor een verhoogde staat van paraatheid bij de aan de andere zijde van de autosnelweg gelegen AFCENT-militairen. Begonnen werd met een reünie waarna de avond verder werd opgeluisterd door het sixties-orkest Undercover. Op zondag werd gestart met een sponsormeeting, waarna spätshoppen volgde. Dat spätshoppen werd afwisselend opgeluisterd door het orkest De Puther Berg Express en DJ Sunshine. JIS zorgde buiten voor het vermaak van de kinderen.

45-jarig bestaansfeest
Hier volgt een korte tekst over het verloop van het 45-jarig bestaansweekend in 2006. Lees een uitgebreid verslag hier.

50-jarig bestaansfeest
In het weekend van 24 en 25 september 2011 werd in de loods bij familie Henssen (Henssen BV) het 50-jarig bestaansfeest georganiseerd. De loods was van binnen geheel aangekleed waardoor het niet de indruk wekte van een bedrijfshal maar eerder van een elegante feestzaal.
Op de zaterdag was er een Limburgse avond met onder andere Bruno Majcherec, Erwin en Martin & Guido (Schintaler). Op zondag was er de gebruikelijke H. Mis met aansluitend receptie en spätshoppen.
Lees een uitgebreid verslag van de voorbereiding (link), van de zaterdag (link), de zondag (link) en het opruimen (link).

55-jarig bestaansfeest
In september 2016 heeft de vereniging haar 55-jarig bestaan gevierd met een heerlijk weidefeest vol entertainment voor haar leden en de bewoners van de straat. Lees het verslag (link).

60-jarig bestaansfeest
Volgt in 2021…


Nogmaals te vermelden dat bovenstaande tekst en illustraties afkomstig zijn uit het, door Paul Potten geschreven “In gedachten langs haegh en waeg”. Uitgegeven aan o.a. onze bewoners met het 40-jarig bestaan van Buurtvereniging Hegge.