Over Schinnen

Schinnen (Limburgs: Sjènne) is een plaats en gemeente in het zuiden van Limburg (Nederland), en maakt deel uit van de Westelijke Mijnstreek.

Uit Schinnen komt de stroop van Canisius en het Alfa bier, dat gebrouwen wordt in de buurtschap Thull. In Schinnen staat ook een kasteelhoeve, kasteel Terborg. Daarnaast is Schinnen bekend door de eerste bokkenrijdersbende die hier ontstaan is in het buurtschap Wolfhagen, tegen de Putherberg.

Schinnen maakt deel uit van landschapspark de Graven

Legende
Over de naam Schinnen gaan vele geruchten de ronde.

Zo zou de oude Romeinse naam van Schinnen Sunici zijn, en zou Schinnen hiervan een verbastering zijn. Maar er gaat ook een verhaal de ronde dat keizer Karel de Grote tijdens een van zijn trektochten was verdwaald. Plots zag hij in de verte een licht schijnen (Schinnen) en een licht schimmeren (Schimmert).

Als dank voor het weer terugvinden van de weg liet Karel de Grote op de plek waar hij beide lichtverschijnselen waarnam een kapel bouwen.

Mijnverleden
In Schinnen stond tot medio 1993 nog een voormalige mijnschacht (schacht 4) van de Staatsmijn Emma. Deze schacht was gelegen direct naast de spoorlijn van Heerlen naar Sittard en de autosnelweg A76. De schacht is in 1961 in bedrijf gekomen en is vanaf 1963 enkel als ventilatieschacht in gebruik geweest.

Op het terrein van Schacht 4 is tegenwoordig een Amerikaanse bevoorradingsbasis gevestigd, de United States Army Garrison Schinnen. De basis bestaat uit een groot winkelcentrum, banken en enkele restaurants. De voormalige mijnspoorweg liep van Brunssum, Hoensbroek en Nuth via Thull langs de Geleenbeek over het grondgebied van de gemeente Schinnen, en kruiste in Schinnen de Stationsstraat en de Veeweg via een ongelijkvloerse kruising. Ter hoogte van het terrein van Schacht 4 verliet de mijnspoorweg het grondgebied van de gemeente Schinnen en vervolgde haar weg via het grondgebied van de gemeenten Spaubeek en Geleen haar route naar de haven van Stein.

Eind jaren ’50, begin jaren ’60 kochten de Staatsmijnen het gebied gelegen rondom de Muldermolen in het buurtschap Thull. In dit gebied was een oude molen gelegen en enkele boerderijen. Gedurende enkele jaren werd in dit gebied mijnslik en mijnsteen geloosd afkomstig van de voormalige Staatsmijn Emma in Hoensbroek. Nadat de mijnen waren gesloten was het terrein in handen gekomen van DSM en ontstond er een natuurgebied met zeldzame plantengroei. In de jaren ’90 is het gebied overgegaan van DSM naar de gemeente Schinnen en is het gebied deel uit gaan maken van Landschapspark ‘De Graven’.

Dit heeft er onder meer toe geleid dat het hele gebied opnieuw werd ingericht met wandelpaden, het terugbrengen van de in het gebied stromende Geleenbeek in haar natuurlijke loop (gedurende de periode dat in het gebied mijnslik werd gestort, is de Geleenbeek gekanaliseerd en om het gebied heen geleid) en het aanleggen van een grote visvijver in het voormalige slik.

Kernen
Tot 1981 was het dorp Schinnen een zelfstandige gemeente. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling is de gemeente Schinnen in het jaar daarna fors uitgebreid en telt 6 dorpen en 9 buurtschappen en gehuchten, waarvan 3 gedeeltelijk in een andere gemeente zijn gelegen.

Buurtschappen
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen (geen wijken):
Daniken (gedeeltelijk), Hegge, Heisterbrug, Nagelbeek, Wintraak (gedeeltelijk), Wolfhagen

Openbaar vervoer
Schinnen heeft een eigen NS-station, waarvanuit men eenmaal per uur kan vertrekken in de richting Heerlen en in de richting Sittard en Roermond. Verder onderhoudt Openbaar Vevoersbedrijf Hermes een lijnbus dienst tussen Heerlen en Geleen via Schinnen (lijn 32).

Opmerkelijk
In de gemeente Schinnen liggen twee straten met dezelfde naam. De Altaarstraat komt zowel voor in Schinnen als in het kerkdorp Oirsbeek. Dit is opmerkelijk omdat deze straatnaam naast deze twee niet meer voorkomt in Nederland.

Inwoners
Aantal inwoners per 1 januari 2010: 13.475; waarvan vrouwen 6.700, mannen 6.772. Op 1 januari 2013 was dit aantal: 12.952. Per kern komt dat op het volgende:

Amstenrade: 2.615 (2010), 2.622 (2013)
Doenrade: 1.147 (2010), 1.105 (2013)
Puth: 2.054 (2010), 2.010 (2013)
Oirsbeek: 3.918 (2010), 3.811 (2013)
Schinnen: 2.893 (2010), 2.799 (2013)
Sweikhuizen: 848 (2010), 605 (2013)

Bekende inwoners

  • Nadia Wijenberg (atlete)
  • Hans Erkens (voormalig voetballer bij Ajax)
  • Piet Knarren een in Limburg en Duitsland bekende trompettist. Hij heeft in 2001 een koninklijke onderscheiding ontvangen van Ridder in Oranje Nassau. Bezit de gouden trompet.

Politiek
Schinnen kent naast de landelijke politieke partijen CDA, VVD en PVDA enkele lokale partijen, de Vernieuwingsgroep en de groep CALS. Van 2002 tot 2006 vormden CDA, VVD en PVDA een coalitie. Sinds maart 2006 is de zetelverdeling:

  • CDA 5 zetels
  • Vernieuwingsgroep 4 zetels
  • PvdA 3 zetels
  • CALS 2 zetels
  • VVD 1 zetel

De eerste burgemeester van Schinnen (na de gemeentelijke herindeling in 1982) was dhr. Loefen.


Bovenstaande informatie is afkomstig van de website Nederland in Beeld en bevat copyright.