Infoavond: Aanpak wateroverlast Hegge (georganiseerd door Waterschap Limburg)

Sinds eind september heeft Waterschap Limburg een aannemer ingeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden in Hegge. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de aanvang van het project. Een cruciale stap in dit proces is het zorgvuldig graven van proefsleuven, waarbij we de exacte locatie van kabels en leidingen in kaart brengen. Eind oktober heeft de aannemer deze proefsleuven gegraven in het trottoir en de parkeervakken tussen woningen Hegge 96 en Hegge 78.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 29 november 2023 organiseren we een inloopbijeenkomst in café ’t Schöpke te Schinnen, waarbij we u graag informeren over de aankomende werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen en bieden we uitleg over de planning. We begrijpen dat bepaalde werkzaamheden hinder met zich mee kunnen brengen, daarom willen we u zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het proces. U bent van harte welkom tussen 19:00 uur en 20:30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Voorbereidingen 

De voorbereidende werkzaamheden zullen in het nieuwe jaar van start gaan. Dit omvat onder andere het plaatsen van de bouwkeet, het inrichten van het werkterrein en het installeren van een bemaling om de werkzaamheden onder droge omstandigheden uit te voeren. Voor enkele panden langs het traject van de leegloopleiding zullen we gratis bouwkundige opnames uitvoeren. De betreffende panden ontvangen twee weken voor de opnames een brief van de firma Quattro Expertise met verdere uitleg.

Na de voorbereidende werkzaamheden gaan we verder met de aanleg van de leegloopleiding. We starten vanaf Hegge 96 en werken ons een weg door de straat naar de nieuwe regenwaterbuffer. Vervolgens zullen we de buffer en het toegangspad realiseren, gevolgd door werkzaamheden bij Eyskensweg, buffer Diependaalseweg en in de buurt van het Gasunieterrein.

Werkuren

Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag, van 07:00 tot 17:00 uur, met mogelijke uitloop afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, zoals het aanbrengen van bemaling of asfalteringswerkzaamheden.

Wij nodigen u uit om de inloopbijeenkomst bij te wonen en staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Uw betrokkenheid is van groot belang voor het succes van dit project.