aflevering 4 – Huis Gerrit List

Als zoveel verschillende gezinnen onderling in harmonie samen hebben kunnen leven, wonen en werken in een huis.

 • Dat onder een gemeenschappelijk dak gebouwd is.
 • Al steunend tegen elkaar aangebouwd.
 • Zich kan spiegelen in de tijd dat er nog geen stromend water en elektriciteit was.

Dan mag en kan men gerust spreken over een huis dat “Weltevree” genoemd wordt.

Het zal tot ongeveer 1970 zijn geweest dat meestal twee gezinnen gescheiden door een haakse bebouwing, die gelijktijdig het gemeenschappelijke erfscheid bepaalde, al steunend tegen elkaar, pal met de wit gekalkte kopgevel tegen de Heggerdorpstraat was aangebouwd, steeds in deze twee oude witte boerenhuisjes hebben gewoond. De informatie van de vroegere huiseigenaren, aangevuld door onze buurtbewoners zorgde dat een stukje geschiedenis van ons buurtschap Genèk bewaard blijft. Gezien de vele families die steeds in deze oude woningen woonde heb ik geprobeerd van elke informatie dankbaar gebruik te kunnen maken om zodoende alle bewoners te kunnen plaatsen.

afl4-01 

Linkergedeelte

 • Uiterst links direct naast de boerderij van Frenske Haerden en Odillia Snackers te Hegge weten we door de overleveringen van hun dochter Maria Buysers-Haerden oud 94 wonende te Hegge dat generaties lang de familie Habets naast hun ouderlijke huis hebben gewoond
 • Verder weten we dat dit huis (jes) al ingetekend waren op een kadastrale kaart 1830 van Hegge.
 • In het tijdschrift “Der Habet Kroniek” wordt melding gemaakt dat “Habetsen” in Hegge hebben geleefd en gewoond.

 

We zullen proberen om ze in volgorde te plaatsen.

(1) Jan Peter Habets geb.19-1-1821 te Schinnen (onwettig kind) zijn moeder was Maria Barbara Habets. Hij huwde met Maria Elisabeth Cremers te Jabeek 30-3-1845. Hij overleed te Hegge 3-11-1906 in de ouderdom van 84 jaar.

(2) Theodorus Habets zijn zoon, roepnaam Dorus. Hij werd geboren 24-10-1848 te Schinnen was de eerste keer getrouwd met Maria Elisabeth Meulenberg, zij werd geboren 13-7-1848 in Borbeck (Dld). huwde de tweede keer met Josephina Palmen roepnaam Fina. Uit het eerste huwelijk werden 4 zonen en 4 dochters geboren. In het tweede huwelijk werden geen kinderen meer geboren. Hij overleed te Schinnen 24-4-1902.

(3) Jean Habets zijn zoon, bleef na de dood van zijn vader Theodorus bij zijn stiefmoeder Josephina Palmen wonen te Hegge. Hij werd geboren 2-1-1880 te Schinnen Hij was getrouwd met Maria Elisabeth Dieteren afkomstig uit Nippes (Dld). Als kolenhandelaar bracht hij met paard en wagen de huisbrandkolen bij klanten in de omgeving. Voor opslagruimte diende de dwarsverbinding. Na de dood van zijn beide ouders verhuisde Jan Habets later naar de Stationstraat te Schinnen waar hij op 84 jarige leeftijd overleed.

(4) Stanislaus Blaszyk mogen we vermelden als nieuwe eigenaar deze werd geboren te (U) Olmenhof (Dld) 4-mei 1887 en overleed als weduwnaar te Hegge 7-10-1963. Beroep mijnwerker. Hij was getrouwd met Wilhelmina (roepnaam Cisca) Hövelmaijer geboren te Lenerich (Dld) 29-1-1889 zij overleed te Hegge 22-2-1954. Dit echtpaar had geen kinderen. Blaszyk herinnert men zich in Hegge als een goede “trèkmoneka” speler. Als hij “het op zijn heupen had” naar een paar “dröpkes” was zijn refrein onder het spelen tussen zijn deuntjes door “Ciska trék mich”. Na de dood van zijn vrouw bleef hij nog een paar jaren alleen wonen in Hegge. Gezien zijn gevorderde leeftijd gaat hij inwonen bij de familie Leo Goessens te Hegge om zodoende verzorgt zijn oude dag te kunnen slijten.

(5) Gerrit List koopt op 4-5-1956 de woning van Stanislaus Blaszyk met huisweide (zie verkoop akte 226 notaris Wolfs te Heerlen), gelegen te Hegge Schinnen. Sectie 20 kadaster D nr.3084 en 2485, samen groot veertien are vijftig centiaren. Gerrit List was getrouwd met Johanna Agnes de la Haye. Hij werd geboren te Tietjersteradeel Friesland 19-11-1916 en overleed plotseling te Schinnen 12 oktober 1992. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.

“Het was Gerrit List die de naam bedacht, waarde, schoonheid en ouderdom, van deze eeuwen oude boerenhuisje(s) wist te waarderen toen hij het linkergedeelte in 1956 te Hegge kocht en de naam “Weltevree” aan zijn huis ophing.”

 • Gerrit List bracht mede naar Schinnen zijn beide broers Piet en Jan, hij zelf werkte al als knecht op de boerderij van Zef Bosch te Hegge, die getrouwd was met de dochter van Sjang Pijls (Lieske) zij verkopen in 1953 de boerderij aan Geert Ubachs om te verkasten met zijn bedrijf naar de “Polder”.

 • De gebroeders Gerrit en Piet List waren beide goede mond harmonica spelers en traden vaker gezamenlijk op in de omgeving.

 • Gerrit, opgegroeid in Friesland kwam als jonge man naar Schinnen om eerst in een boerenbedrijf en later bovengronds in de mijn voor zijn gezin levensonderhoud te vinden.

 • Hij was een van de oprichter en jaren lang penningmeester en bestuurslid van buurtvereniging Genèk.

 • Wanneer een beroep op hem gedaan werd vanuit de gemeenschap was hij tot hulp bereid.

Rechtergedeelte

Naast Dorus Habets woonde in het rechtergedeelte Pietje Hendriks getrouwd met Marie Catharina Heijnen en hun twee kinderen.
Beroep mijnwerker. Door een noodlottig verkeersongeval in de Heggerdorpstraat ter hoogte van het Hagensleen overleed hij in het ziekenhuis te Sittard 13 October 1955.
Het huis waar hij woonde werd later verkocht aan een ouder echtpaar Heunen uit Thull die er zelfs in gingen wonen. Beroep huisschilder.

Als laatste bewoners van het rechtergedeelte kunnen we vermelden Nic Heine en Gertie Waltmans met hun twee zonen.
Beroep mijnwerker. Pas gehuwd kochten zij samen destijds deze woning van de familie Heunen voor het “kapitale “bedrag van FL. 2700.- Na goed 11 jaar lang samen in deze woning te hebben gewoond koopt in 1970 tijdens de renovatie aan de weg in Hegge de Gemeente het rechter woongedeelte van de heer Heine met de gezamenlijke dwarsverbinding van de heer List. Aldus een lachende Nic.
Het rechtergedeelte met de dwarsverbinding lag te ver naar de straat, om de noodzakelijke wegverbreding en trottoirs te kunnen uitvoeren. Door de sloop van het rechtergedeelte dat tegen het huis van de familie List was aangebouwd moest deze woning aangepast worden door een nieuw dak en voorgevel. De grond waarop het rechtergedeelte stond werd eigendom van voorgenoemde familie List.

(6) Marianne List hun enige kind, getrouwd met Michael Moutaouakkil wonende in Duiven erft het huis in 1986 “op naam”. Haar beide ouders blijven tot aan hun dood in het huis wonen. Na de dood van haar moeder verkoopt ze de woning in april 2004. De treffende naam die haar vader destijds aan de gevel ophing behoord dan tot de verleden tijd.

>> Tijdens een “veld-onderzoek” ten behoeve van bovengenoemde boerenwoning(en)
kwam ik te weten van hun buurvrouw Annie Bouwens Demarteau dat vroeger naast deze woningen de gezamenlijke weides lagen van de gebroeders Peussens en Guillaume Crousen beide landbouwers en inwoners van Hegge voordat ze hun woning hierop bouwde en aangeduid werd als de “Tekkerweide” waarvan hun destijds de bouwgrond van kochten.
De naam Op den Tekker wordt al genoemd door Burgemeester H. Pijls 1928 in zijn boek “Voormalige heerlijkheid Schinnen” onder de titel: plaatselijke benamingen in de oude tijd van Nagelbeek en Hegge. (zie blz.24). Het raadplegen van tientallen oude gemeente kaarten in het archief van Historie Schinnen om de juiste plaats via een der oude kaarten de naam Op den Tekker in Hegge te kunnen traceren leverde geen resultaat op.
Ook hier mag men opmerken hoe belangrijk het is dat door overlevering en informatie vele gegevens bewaard blijven. Ten tweede dat we de oude plaatselijke benaming Op den Tekker in Hegge door overlevering en huidige informatie een juiste plaats aanduiding heeft opgeleverd. Misschien door het lezen van dit verhaal iemand me kan helpen wat de naamaanduiding Op den Tekker betekende.

 

Opmerkingen: de naam “op de Engwaeg” heeft betrekking op het stuk Heggerdorpstraat nadat men Hegge heeft verlaten richting Spaubeek.
Gezien de Heggerdorpstraat als een lang lint door ons buurtschap slingert en men wilde de plaats wat exacter aanduiden gebruikte men de naam “op de Engwaeg” men wist dan dat men bedoelde de plaats/omgeving als je de boerderij van de familie Zef. Engwegen was gepasseerd. Bij oude inwoners wordt deze naam nu nog steeds gebruikt.

Aan de achterkant van boven genoemde boerderij loopt de Heggerdrift, deze wordt ook wel aangeduid als de “in de Gats”.

Ten slotte wil ik ieder bedanken die mee geholpen heeft door behulpzaam te zijn met informatie.

afl4-02

Huis familie Gerrit List Hegge, Hegge 89 “Weltevree” (linkergedeelte)
Foto gemaakt in 1963 te Hegge (foto is gecorrigeerd, origineel is beschikbaar gesteld Marianne List)
Rond +/- 1970 werd het rechtergedeelte gesloopt samen met de uitbouw tijdens de weg- reconstructie in Hegge.

 

Bron: Michael en Marianne Moutaouakkil-List, Duiven
Maria en Jozef Haerden (buurtbewoners en buurmensen)
Annie Bouwens Demarteau, Hegge
H. Pijls 1928 voormalige Heerlijkheid, Schinnen
Nic Heine en Gertie Waltmans (oude buurtbewoners), Oirsbeek
Jean Habets Merelstraat, Spaubeek (Der Habet Kroniek)
Archief Historie Schinnen

Paul Potten, Hegge
Dec. 2004. potten@home.nl