Huishoudelijk reglement

 1. De contributie bedraagt per jaar Euro 10,– per gezin, inclusief inwonende kinderen.
 2. Lid van de vereniging kunnen zijn: bewoners woonachtig op Hegge, oud-bewoners van Hegge.
 3. Bij een huwelijk van een van de leden wordt een bloemstuk aangeboden.
 4. Bij een 25- 40- 50- of 60 jarig huwelijksfeest van een van de leden wordt een bloemstuk + een geldbedrag ter hoogte van het aantal jaren huwelijk aangeboden.
 5. Op paaszaterdag is paaseieren zoeken voor kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar, voor zover het kind is aangemeld en aanwezig.
 6. Op paaszaterdag wordt aan de 80+ leden een paas-presentje aangeboden.
 7. Sinterklaas is ondergebracht bij de overkoepelende buurtverenigingen stichting Sur Plu.
 8. Met Kerstmis wordt aan de 80+ leden een presentje aangeboden.
 9. Bij het overlijden van een van onze leden wordt een schriftelijke condoleance bezorgd.
 10. Bij het overlijden van een van onze leden wordt één Heilige Mis door de buurtvereniging gesticht in overleg met de nabestaanden.
 11. Aan het einde van het jaar wordt voor alle leden en overleden leden van de buurt een Heilige Mis opgedragen.
 12. Als bij een van de leden een baby geboren wordt, wordt een presentje t.w.v. € 15,– aangeboden.
 13. Bij communicantjes wordt een felicitatiekaart bezorgd.
 14. Gedurende het jaar zullen, bij voldoende deelname, meerdere activiteiten worden georganiseerd, zoals onder andere de barbecue.
 15. Verzocht wordt om gebeurtenissen genoemd in voornoemde artikelen aan het bestuur te melden.
 16. Daar waar in dit reglement niet is voorzien neemt het bestuur een beslissing.

Laatst bijgewerkt 19 mei 2021. Volgende toetsing zal door leden op de jaarvergadering 2022 plaatsvinden.