Mutaties bestuur

Beste buurteden, Op de jaarvergadering van 27 februari hebben er enkele bestuur mutaties plaatsgevonden.Marlies Franssen bedankte zich voor haar functie in het bestuur nu zij al enige tijd niet meer in onze buurt woont. Daarnaast…
Lees meer

Eindejaarswens

Beste buurtgenoten van Hegge, Terwijl we het einde van het jaar naderen, willen we even stilstaan bij de mooie momenten die we als buurtbewoners met elkaar hebben beleefd. We willen eenieder bedanken voor de gezelligheid,…
Lees meer

Infoavond: Aanpak wateroverlast Hegge (georganiseerd door Waterschap Limburg)

Sinds eind september heeft Waterschap Limburg een aannemer ingeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden in Hegge. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de aanvang van het project. Een cruciale stap in dit proces is…
Lees meer

Sinterklaasintocht Schinnen (Sur Plu)

We willen alle ouders en kinderen erop attenderen dat Sinterklaas weer in het dorp komt op zondag 26 november 2023. Alle details vind je hieronder op de poster. Je dient je wel vooraf aan te…
Lees meer

2 Kampioenen in de straat (Cutting)

Rob van den Elzen en Robin van den Elzen (dochter) namen op 15-10 deel aan het Nederlands Kampioenschap cutting. Rob wist de 1e plaats te behalen in de 15000-klasse en 4e plek in de Open…
Lees meer

WELKOM BESTE BEZOEKER

op het digitale klankbord van Buurtvereniging Hegge. Een straat gelegen in het Zuid-Limburgse dorp Schinnen, eerst eigen gemeente maar sinds 2019 deel van gemeente Beekdaelen.

De buurtvereniging is ontstaan uit de jonkheid en vindt zijn oorsprong in het jaar 1961. Onder bewoners en omwonenden wordt het buurtschap ook wel Genèk genoemd. Het doel wat de vereniging zich heeft gesteld is “het bevorderen van de verstandhouding en de gemeenschapszin van haar leden”. Dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze tekst is ook terug te vinden in de statuten van de vereniging.

Naast het organiseren van activiteiten heeft de vereniging ook een rol om haar bewoners te berichten van het reilen en zeilen binnen de vereniging, de straat en daar waar mogelijk ook de omgeving. Sinds 2003 hanteren we naast de reguliere benadering persoonlijk of per briefje, deze website.

Op deze website proberen we naast nieuws ook de actuele agenda te presenteren, verslag uit te brengen van recente activiteiten ondersteund met foto’s en andere wetenswaardigheden en geschiedenis rondom de straat, de vereniging of haar bewoners te plaatsen. Nieuw in de nieuwe opmaak is de sociale interactie met de gebruiker zijn waardoor de website en haar artikelen een groter bereik hebben. 

wit regel

DE VERENGING IN HET KORT…

In oktober 2021 heeft de vereniging haar 60-jarig bestaan gevierd met een heerlijk tentfeest vol entertainment voor haar leden en de bewoners van de straat. Buurtvereniging Hegge mag zich met haar leeftijd de oudste, actieve buurtvereniging van oud gemeente Schinnen noemen, mogelijk zelfs van de nieuwe gemeente Beekdaelen (graag ontvangen we bericht van oudere verenigingen). In 2023 vond alweer de 17e editie plaats van haar jaarlijkse rommelmarkt. Op deze dag passeerden ruim 4200 bezoekers de 170 marktkramen. In 2020 en 2021 helaas geen rommelmarkten vanwege de COVID-19 maatregelen.

Meer over (historie van) de vereniging, de straat en de activiteiten vindt je in de verschillende categorieën in het menu bovenin.