Welkom,

beste bezoeker, op het digitale klankbord van Buurtvereniging Hegge. Een straat gelegen in het Zuid-Limburgse dorp Schinnen, eerst eigen gemeente maar sinds 2019 deel van gemeente Beekdaelen.

De buurtvereniging is ontstaan uit de jonkheid en vindt zijn oorsprong in het jaar 1961. Onder bewoners en omwonenden wordt het buurtschap ook wel Genèk genoemd. Het doel wat de vereniging zich heeft gesteld is “het bevorderen van de verstandhouding en de gemeenschapszin van haar leden”. Dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze tekst is ook terug te vinden in de statuten van de vereniging.

Naast het organiseren van activiteiten heeft de vereniging ook een rol om haar bewoners te berichten van het reilen en zeilen binnen de vereniging, de straat en daar waar mogelijk ook de omgeving. Sinds 2003 hanteren we naast de reguliere benadering persoonlijk of per briefje, deze website.

Op deze website proberen we naast nieuws ook de actuele agenda te presenteren, verslag uit te brengen van recente activiteiten ondersteund met foto’s en andere wetenswaardigheden en geschiedenis rondom de straat, de vereniging of haar bewoners te plaatsen. Nieuw in de nieuwe opmaak is de sociale interactie met de gebruiker zijn waardoor de website en haar artikelen een groter bereik hebben. 

Opgave: kerstverlichting “vallende ster”

Beste bewoners van Hegge, Het is alweer bijna december. Langzaam zien we de kerstversieringen om ons heen verschijnen in en rondom huizen. Als bewoners van Hegge en als buurtvereniging kunnen we er altijd van genieten…
Lees meer

Snelheidsmeting Hegge door buurtbewoners

Bewoners van Hegge, Om een indruk te krijgen hoe hard in onze straat gereden wordt, hebben een zestal buurtbewoners in de periode van vrijdag 6 november 2020 t/m zaterdag 14 november 2020 op verschillende tijdstippen…
Lees meer

Genèk ruimt op

Voor GenĂ©k was er dit jaar geen rommelmarkt maar werd het natuurgebied achter Hegge, tussen Nagelbeek en Eijsenkuilsweg van rommel ontdaan. 18 Enthousiaste vrijwilligers gingen zaterdag 19 september gewapend met prikstok, vuilniszakken, handschoenen en hesjes het veld…
Lees meer

Niet doorgaan rommelmarkt 2020

Beste bezoeker, We hebben een tijd lang de wachtpositie aangehouden vanwege de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan. Helaas hebben we moeten besluiten dat we het niet verstandig vinden onze jaarlijkse rommelmarkt…
Lees meer

In wachtstand zetten activiteiten

Beste bewoners van Genèk, Alle activiteiten van de buurtvereniging Hegge zullen in afwachting van de ontwikkeling van het coronavirus tot nader bericht niet doorgaan. De uitnodigingen voor het op te richten comitĂ© voor het 60-jarig…
Lees meer

wit regel

DE VERENGING IN HET KORT…

In september 2016 heeft de vereniging haar 55-jarig bestaan gevierd met een heerlijk weidefeest vol entertainment voor haar leden en de bewoners van de straat. Buurtvereniging Hegge mag zich met haar leeftijd de oudste, actieve buurtvereniging van oud gemeente Schinnen noemen, mogelijk zelfs van de nieuwe gemeente Beekdaelen (graag ontvangen bericht van oudere verenigingen). In 2019 vond alweer de 15e editie plaats van haar jaarlijkse rommelmarkt. Op deze dag passeerden ruim 4600 bezoekers de 170 marktkramen. In 2020 helaas geen rommelmarkt vanwege de COVID-19 maatregelen.

We hopen dat het in 2021 weer mogelijk is een Grote Straatrommelmarkt te organiseren en dat we eenieder in goede gezondheid weer mogen begroeten. Ontwikkelingen plaatsen we hier op onze website.
Daarnaast is 2021 een bijzonder jaar, het jaar waarin onze vereniging 60 jaar bestaat. En dat moet natuurlijk gevierd worden, dat wil zeggen als de omstandigheden het toelaten…

Meer over (historie van) de vereniging, de straat en de activiteiten vindt je in de verschillende categorieën in het menu bovenin.