Notulen: Jaarvergadering 2018 -concept-

24-01-2018 om 20:00 in Café het Schöpke Notulen jaarvergadering buurtvereniging Hegge 2018 Onderstaande betreft concept notulen welke op de jaarvergadering 2018 besproken zullen worden. Indien goedgekeurd zal de definitieve versie gepubliceerd worden op deze plaats.  Aanwezigen: Ria Meeuwissen, M.v.d. Staak. Bep & Vic Eggen, Bianca & Ben Simons Josien & Jelle Zelissen, Mariëlle Voncken, Rickie …

Notulen: Jaarvergadering 2017

19-01-2017 om 20:00 in Café het Schöpke Aanwezigen: Ria Meeuwissen, Bep & Vic Eggen, Gosé van Waterschoot, Bianca & Ben Simons Josien & Jelle Zelissen, Mariëlle Voncken, Rickie v. d. Bosch, José & Peter Henssen, Frits Haas, Willem Wallekers, Ton Peters en het voltallig bestuur. Afgemeld de dhr. en mevr. Withoot en de heer Voragen. …

Jaarverslag 2017

D.d. 24 januari 2018 Vandaag blikken terug naar het voorbije jaar 2017. Het bestuur heeft het jaar afgesloten met een gevoel van tevredenheid. We begonnen op 19 januari met de jaarvergadering, nadat de voorzitter eenieder van harte welkom heeft geheten. De opkomst was goed maar het kan altijd beter. Dit jaar hebben we weer gekozen …

Verslag: Jaarvergadering 2017

19-01-2017 om 20:00 uur, Café ’t Schöpke Aanwezigen: 24 personen Opening door de voorzitter: De aanwezige dames en heren worden van harte verwelkomd door de voorzitter. Hub Franssen. Ook dit jaar zullen een x-aantal onderwerpen via de beamer getoond worden. De aanwezigen kunnen op deze manier meelezen en meekijken betreffend de onderwerpen die behandeld en …

Jaarverslag 2016

d.d. 19 januari 2017. Vandaag blikken we terug op het voorbije jaar 2016. Het bestuur heeft het jaar afgesloten met een gevoel van tevredenheid. We begonnen op 28 januari met de jaarvergadering, nadat de voorzitter eenieder van harte welkom heeft geheten. De opkomst was goed maar het kan altijd beter. Dit jaar hebben we weer …

Jaarverslag 2015

d.d. 28 januari 2016. Weer een nieuw jaar.  Zoals elk jaar blikken we kort terug naar afgelopen jaar. Een jaar waar we tevreden over mogen zijn. We begonnen op 19 januari met een nieuwjaarsreceptie gevolgd door de jaarvergadering die beter bezocht werd dan voorgaande jaren. Het bestuur liep terug van 8 naar 6 leden. Het …

Verslag: Jaarvergadering 2016

28-01-2016 om 20:00 uur Café ’t Schöpke Aanwezigen: 23 personen Opening door de voorzitter: Hub heet eenieder welkom op de jaarvergadering. Dit jaar zullen we gebruikmaken van de beamer om alle informatie te projecteren. Verslag secretaris: Voorgedragen door Christel. Verslag is hier in te zien. Verslag penningmeester: Veronique geeft toelichting op het financiële overzicht. Er zijn …

Nieuwe bestuursleden

Op donderdag 28 januari werden op de jaarvergadering 3 nieuwe bestuursleden aan ons bestuur van 6 personen toegevoegd. Op deze avond werd door de aanwezigen unaniem, zonder uitgebreide stemronde, besloten dat de 3 aangemelde personen zich bij het huidige bestuur mochten voegen. We stellen graag de 3 bestuursleden even aan je voor: Hans Visschers Petra van den …

Verslag: Jaarvergadering 2015

19-01-2015 om 20:00 in Café ‘t Schöpke Aanwezigen: 21 personen 1) Opening door de voorzitter Ieder wordt verwelkomd door Hub Franssen Verslag jaarvergadering 2014 uitgedeeld door Mariëlle. Iedereen krijgt de gelegenheid om dit even door te nemen. 2) Verslag door de secretaris Voorgedragen door Hub Franssen. Zie jaarverslag 2014. 3) Verslag penningmeester Overzicht uitgedeeld door …