Wist je dat? …

 • …in de zestiger jaren “buitenlandse” busreizen werden georganiseerd voor ouders en kinderen? Het was in die periode dat nog niet veel mensen jaarlijks op vakantie gingen;
 • …de allereerste feestavond plaats vond op de binnenplaats van de boerderij Ubachs?
 • …de jaarlijkse kienavond toen diende om de verenigingskast op peil te houden?
 • …in 1965 Hegge zijn eerste jeugdprins Hubert Peussens had (2 jaar lang)?
 • …in 1967 Leo Cuipers de eerste buurtprins van Hegge werd?
 • …de carnavalsavond inmiddels tot een jaarlijks evenement is uitgegroeid?
 • …in 1972 een contributieverhoging plaats vond van vijftig cent naar een gulden vijftig?
 • …in 1983 voor het eerst een barbecue avond werd gehouden? Deze is uitgegroeid tot een jaarlijkse feestavond;
 • …in 1983 ook voor het eerst een gezamenlijke Sinterklaas middag werd gehouden?
 • …de jaren daar voorafgaand bracht Sint Nicolaas bij ieder kind een bezoek thuis?
 • …jaarlijks met Pasen de paashaas Genèk aandoet?
 • …er ook andere activiteiten georganiseerd werden zoals: wandelen, fietstochten, droppings, weidefeestjes voor de kinderen met allerhande spelletjes, handboogschieten en noem maar op?
 • …op 13 augustus 1985 in een algemene leden vergadering besloten werd de statuten van de buurtvereniging vast te stellen en notarieel vast te leggen?
 • …10 April 1986 bij notaris Haanen standplaats Beek de notariële akte waarin de 19 stuks statuten vermeld zijn van buurtvereniging Hegge ondertekend werd, door voorzitter Frans Jacobs en penningmeester Gerrit List. De heren V. Eggen secretaris, A. Meijers bestuurslid en J. Smeets vice-voorzitter worden als comparanten vermeld?
 • …gelijktijdig werd de oprichtingsdatum 28 november 1961 in deze akte vastgelegd van de buurtvereniging Hegge?
 • …de vereniging de naam “buurtvereniging Hegge” draagt, doch dat deze in de volksmond “buurtvereniging Genèk” genoemd wordt?
 • …de buurtvereniging zich ten doel stelt: Het bevorderen van de verstandhouding en de gemeenschapszin van haar leden, zulks in de meest uitgebreide zin des woords? De vereniging dit tracht te bereiken door het organiseren van feest- en contactbijeenkomsten, het verlenen van hulp bij en het deelnemen aan bepaalde gebeurtenissen en alle andere middelen die ter bereiking van het doel nuttig en/of noodzakelijk zijn;
 • …in 2003 de contributie per gezin Euro 9 per jaar bedraagt?
 • ..deze in 2006 nog altijd ongewijzigd is gebleven?
 • …de vereniging in 2006 45 jaar bestaat en groot uitpakt met een feestweekend met de Spikes?
 • …in september 2011 het 50-jarig jubileum weekend gehouden wordt met muziek en activiteiten voor jong en oud?
 • …op 2 september 2012 de jaarlijkse rommelmarkt (8e keer) meer dan 4000 (betalende) bezoekers trok?
 • …we dit aantal bij de rommelmarkt in 2013 alweer overtroffen, met bijna 500 bezoekers?
 • …in 2013 de laatste carnavalsavond onder de noemer “Aovènd van Genèk” werd gehouden? Daarmee Tim I nog steeds prins is van onze buurt samen met jeugdprinses Eva I.
 • …de buurtvereniging zich sinds oktober 2013 trotse eigenaar mag noemen van een eigen opslagplaats? Deze werd aangeboden door familie Henssen van Henssen B.V.
 • …de rommelmarkt in 2014 de 10e editie zal gaan worden?
 • …er in 2016 het 55-jarig bestaansfeest is gehouden in de vorm van een prachtig weidefeest bij familie Henssen? Dit geheel georganiseerd door de commissie zonder tussenkomst van het bestuur.
 • …we na jaren van trouw blijven aan de 18 Gulden/9 Euro contributie we op advies van onze leden op de jaarvergadering 2017 de contributie hebben verhoogd naar 10 Euro?
 • …we sinds 18 jaar weer de grote Prins in de straot hadden in 2019? Prins Frans I. En als kers op de taart ook nog de jeugdprins: Pol I. Mogelijk gemaakt door hofleveranciersfamilie Vanderheijden.
 • …de bestuursleden op zondag 6 september 2020 geen idee hadden wat ze moesten doen? (omdat COVID-19/Corona roet in het eten van de jaarlijkse rommelmarkt had gegooid).
 • …2020 sowieso een jaar waas van weinig activiteiten door eerder genoemde en het jeukt weer wat te mogen doen…
 • …in 2021 op 28 januari door de COVID-19 noodgedwongen de eerste digitale jaarvergadering moesten organiseren?
 • …we de digitale variant graag omarmen als extra aanwezigheidsmogelijkheid in de toekomst maar we toch prettig vinden eenieder volgende jaarvergadering weer “live” te zien.