Jaarverslag 2015

d.d. 28 januari 2016.

Weer een nieuw jaar.  Zoals elk jaar blikken we kort terug naar afgelopen jaar. Een jaar waar we tevreden over mogen zijn.

We begonnen op 19 januari met een nieuwjaarsreceptie gevolgd door de jaarvergadering die beter bezocht werd dan voorgaande jaren. Het bestuur liep terug van 8 naar 6 leden.

Het paaseieren rapen was op paaszaterdag 4 april op de wei van de fam. Smeets. Dit was een heerlijke zonnige dag welke goed bezocht werd. De boerderijwinkel Petri gaf ook dit jaar, zoals ieder jaar de helft van de eieren gratis aan onze vereniging. Het paaseieren rapen wordt door de kinderen gedaan, terwijl de volwassenen onder het genot van een drankje en een eitje de paasgedachte uitdragen. Aan de 80+ werd door de paashaas een paasei aangeboden.

De recreatieve fietstocht werd op  zondag 17 mei gehouden. De route ging in de richting Waterval. Onderweg werd op twee plaatsen een korte pauze gehouden. Over het weer hadden we niet te klagen. Het was een heerlijke zonnige dag. Geëindigd werd met een drankje en een broodje hamburger bij de Veronique en Tim.

De jaarlijkse buurtbarbecue werd dit jaar op 27 juni gehouden. Vanzelfsprekend bij familie van der Staak alwaar we al meer dan 10 jaar terecht kunnen en waar we al menig keer tot in de late uurtjes zijn mogen doorgaan in deze geweldige accommodatie. Er waren 76 aanmeldingen waaronder 9 kinderen. Als we daar de afgelopen jaren naast houden blijkt dit een stabiel opkomstaantal.
Het weer zat ons enorm mee; allereerst was het vanaf de middag droog daarbij kwam dat de temperatuur rond de 22 graden bleef hangen waardoor het aangenaam vertoeven was. Er was daarom dan ook besloten niet te barbecueën onder een tent wat het geheel een echte zomerse sfeer gaf.

Het vissen op zondag 2 augustus ging wegens te geringe belangstelling niet door.

Zondag 6 september 2015 stond weer in het teken van onze jaarlijkse Straatrommelmarkt. Dit was de 11de keer dat we deze organiseerden. De rommelmarkt is niet meer uit Genèk, zeg maar Schinnen, weg te denken. Een groot aantal vrijwilligers uit de buurt, maar ook daarbuiten, staan ieder jaar klaar om de rommelmarkt tot dit succes te maken. Niet alleen op de dag van de rommelmarkt maar ook ervoor en erna zijn vrijwilligers bereid om hieraan mee te werken. Dit betekent niet dat we ruimschoots in de vrijwilligers zitten. Indien er nog meer mensen bereid zouden zijn een handje toe te steken dan zouden andere vrijwilligers ook eens effe een pauze kunnen maken, welke nu door de drukte erdoor schiet.  Het merendeel van de bewoners van Genèk  nemen op de een of andere manier deel aan de rommelmarkt. Het is op de eerste plaats een bindingsactiviteit voor onze straat, want zonder draagvlak is deze niet te organiseren en op de tweede plaats brengt hij ook nog iets op. Ook moeten we dankbaar zijn met de buurtbewoners waar we terecht kunnen, zoals de fam. Meuwissen, waar we een heel weekend de sfeervolle woning en   binnenplaats mogen gebruiken, welke het hart van het horecaplein zijn, of de fam. Crousen of de fam. Ubachs waar we de weilanden als parkeerplaatsen mogen gebruiken, of de opslag bij de fam Eggen of de EHBO-plaats bij de fam. Vliegen  of de tien families waar we stroom of water van mogen gebruiken of de gemeente waar we de materialen gratis van mogen lenen  en ga zo maar door. Zonder die vrijwilligers en al die gestes is de rommelmarkt niet te organiseren. We mogen ons rijk rekenen met zo’n buurt. Het weer was die hele dag wat grauw en soms wat koud. Ondanks dat weerhield het de bezoekers er niet van onze markt te bezoeken waar we natuurlijk heel blij om mogen zijn. Uiteindelijk passeerden er iets meer dan 4000 betalende bezoekers de 4 entrees. Een aantal waar we gedurende de dag zeker niet aan gedacht hadden.

Tijdens de rommelmarkt op zondag 6 september werd onze buurt door de toenmalige burgemeester Link nog in het zonnetje gezet voor onze buurtwacht en AED.  Wij zijn de eerste buurt in Schinnen die een buurtwacht in het leven hebben geroepen. Een buurtwacht van deze tijd. Niet meer patrouilleren, maar digitaal. De burgemeester vond dit een voorbeeld voor andere buurten en kwam dit verder ondersteunen met een bord “buurtwacht” aan het begin en het eind van onze straat. Hij vroeg of onze buurt als vraagbaak voor andere buurten wilde fungeren. Inmiddels hebben enkele buurten uit Schinnen en zelfs eentje uit Prinsenbeek navraag gedaan. Onze buurt heeft volgens de gemeente het hoogst aantal opgeleide AED-bewoners. Ook iets om trots op te zijn, want als elke seconde telt weten we tenminste dat op Genèk de hoogste overlevingskans van Schinnen hebben.

De vrijwilligersavond werd in 2015 eens anders ingevuld. Het werd een vrijwilligersmiddag op zondag 8 november bij ’t Sjuuteëind. Die middag werd druk bezocht. Tijdens een hapje en een drankje werd een Quiz gehouden. Deze quiz leidde tot vaak heftige discussies. Zeker toen bleek dat de uitholling bij Crousen ook als drempel geteld werd. Al met al een geslaagde middag.

De Sinterklaas werd ook dit jaar gemeenschappelijk georganiseerd door Sur Plu. Ook onze buurt heeft daar haar steentje aan bijgedragen.

Op vrijdag 12 december wilden we gezamenlijk de kerstborden gaan ophangen en werd verzameld in de blokhut van de Ralf en Marion. Het weer was zo slecht dat die avond ervan afgezien werd om de borden op te hangen. Dit was het tweede jaar op rij dat we ervan af moesten zien op die avond. Bij een warme kachel, glühwein en warme chocomel ontstond een gezellige kerstsfeer. Zaterdags werden door enkele buurtbewoners de borden alsnog opgehangen.

In december werd aan de acht 80+ een kerstcadeau in de vorm van een kerststukje aangeboden. Op kerstavond werd een Heilige Mis opgedragen voor de levende en overleden leden van onze buurt.

Het bestuur wil vanaf deze plaats de leden en de vele vrijwilligers van harte bedanken voor hun bijdrage, steunen inzet. Zonder was dit allemaal niet mogelijk geweest. Dit jaar bestaat onze vereniging 55 jaar. Weer een mijlpaal als oudste en levendigste  buurtvereniging van het kerkdorp Schinnen. Laten we de wens uitspreken dat we als vereniging nog jaren zo mogen doorgaan.