Verslag: Vrijwilligersborrel 2015

Op zondag 8 november werd de jaarlijkse vrijwilligersactiviteit georganiseerd.
Om eenieder te bedanken welke de buurtvereniging heeft uitgeholpen tijdens onze activiteiten, met in het bijzonder de rommelmarkt, werd er dit jaar gekozen voor een borrel. Om de middag een culinair tintje te geven was als locatie gekozen voor Boerderijrestaurant Aan Sjuuteeänjd in Schinnen.

Gezien de locatie zich op loopafstand van Hegge bevindt werd er door hen die wilden lopen verzameld en gezamelijk richting Sjuuteëanjd gelopen. Er hadden zich een 65 personen opgegeven maar met enkele afmeldingen kwam het aantal op 61 aanwezigen.

Hub Franssen, de voorzitter, opende de middag met een welkomstwoord en een rondvraag om zo achter de knelpunten uit de rommelmarkt te komen “uit het veld”. Rond kwart voor drie werd er gestart met de Genèkker Kennisquiz; tijdens een reeks van 10 vragen werd ieders kennis van de rommelmarkt en Hegge in het algemeen, gepeild. De animo voor deelname was groot.

De vragen bleken lastiger dan vooraf gedacht. Vragen als de kostprijs van een broodje hamburger of een glas frisdrank passeerden de revue. Maar ook instinkers als de maximumsnelheid van een tractor op Hegge.
Verrassend genoeg bleek uit de tussenstand dat zich in de top 3 ook een vrijwilliger buiten de straat bevond. Hij had duidelijk zijn kennis over Hegge op orde.
Na de eerste ronde was er voor ieder weer gelegenheid te genieten van de culinaire hapjes welke aan de lopende band door het personeel werden rondgebracht.

Rond de klok van half vier werd er begonnen aan ronde 2. Vooraf werden de antwoorden uit ronde 1 behandeld. Van een enkele vraag werd het antwoord ter discussie gesteld waarop de voorzitter toelichting gaf.
Tijdens de volgende 10 vragen werd er weer druk gediscussieerd en galmde soms diverse antwoordmogelijkheden, zowel juiste als onjuiste, door de zaal. Duidelijk was dat er door een groot deel fanatiek gespeeld werd.

Nadat er weer tijd was voor spijs en drank volgde de 3e en laatste ronde om half vijf. De antwoorden uit voorgaande ronde werden bekendgemaakt en kort toegelicht en de laatste 10 vragen volgde. Aansluitend werden ook van de laatste reeks de antwoorden bekendgemaakt. De onafhankelijke jury trok zich enkele minuten terug om de eindstand op te maken. Omdat er 5 personen een gelijk puntenaantal hadden voor de 3e plek werd hier een naam uit getrokken. Het podium zag er als volgt uit:

CIMG0746
Links Erik Peçak, tweede plaats, midden: Albert Zimmermann, eerste plaats, rechts: Marjolein Peçak, derde plaats.

Op de eerste plaats dus een bekende uit de straat, op de 2e en 3e plaats twee vrijwilligers buiten onze straat. Ze kregen allemaal een leuke prijs voor de innerlijke en uiterlijke mens te versterken.

Om 17:15 uur was de middag ten einde. We kunnen stellen dat de geluiden over de middag positief waren. Men bleek de gekozen opzet te kunnen waarderen waardoor we zeker voor volgend jaar voor een soortgelijke opzet zullen kiezen.

Ieder bedankt voor zijn of haar hulp tijdens de activiteiten en we hopen dat we hen volgend jaar ook weer mogen begroeten tijdens een van onze activiteiten. Natuurlijk met name met de rommelmarkt op 4 september.