Verslag: Vrijwilligersavond 2012

Op zaterdag 13 oktober werd bij de fam. Voncken de vrijwilligersavond gehouden. Ruim 30 vrijwilligers namen deel aan deze avond.
Tijdens een korte evaluatie werden de cijfers van de rommelmarkt bekend gemaakt.
Er waren beduidend meer bezoekers dan voorgaande jaren. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet.

Vervolgens werd aan de fam. Voncken een klein kadootje aangeboden voor hun gastvrijheid.
Dit werd gedaan middels een versje waarbij het kadootje van hand tot hand ging om tenslotte toch bij de fam. Voncken terecht te komen. Later op de avond was een imitatie-optreden van Dieter Koblenz met zijn twee meisjes.
Ook was er uiteraard een hapje en drankje.