Verslag: Spooktocht 2004

Op zaterdag 27 maart werd door de buurt met 14 personen deelgenomen aan de spooktocht welke vertrok vanuit café ’t Schöpke. Er zijn geen foto’s van deze tocht gemaakt en er is voor gekozen om een resumerend verslag te maken, zodat de effecten van deze spooktocht bewaard blijven.

Het was meteen vanaf het vertrek griezelen geblazen. De sfeer zat er dan ook gelijk in. De effecten van geluid, licht, uit het niet verschijnende spoken en andere gruwelmomenten zorgden voor de nodige spanning en schrik. Er werd dan ook wat afgeschreeuwd.

De tocht duurde ongeveer twee uurtjes, waarna nog gezellig werd nagepraat in ’t Schöpke.
De professionaliteit en inventiviteit waarmee deze tocht door de organisatie was opgezet is bewonderenswaardig.