Verslag: Barbecue 2004

De barbecue van de buurt werd dit jaar wederom gehouden bij de fam. Van der Staak, Hegge 152. Een geweldige accommodatie die omgetoverd werd in de flower power tijd.
Aan de barbecue werd dit jaar door 103 personen deelgenomen. Een geweldige opkomst. Alle gasten kregen bij binnenkomst een peace-ketting en een zonnebril uit die tijd omgehangen.

De barbecue werd muzikaal opgeluisterd door DJ Sunshine. We hadden geluk met het weer. De hele avond bleef het, op een klein buitje na, droog.

Tijdens de avond werden enkele mensen in het zonnetje gezet.

  • Petra en Maico van der Staak werden bedankt daar de barbecue al voor de derde keer bij hun gehouden mocht worden.
  • Roel Vliegen werd in het zonnetje gezet voor zijn werkzaamheden als ontwerper en beheerder van de website van de buurtvereniging.
  • Silvia en Emiel Petri waren door het bestuur als gasten op deze barbecue uitgenodigd daar zij al jaren onze vereniging sponsoren.

Vervolgens werd Vic Eggen in verband met zijn 25 jarig jubileum als bestuurslid in het zonnetje gezet. Ook zijn vrouw Bep werd hierbij betrokken. Beiden werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.

De loterij bracht tot slot een einde aan de toespraken, waarna de gezellige avond tot in de kleine uurtjes voortduurde.

Al met al een geslaagde barbecue.