Verslag: Jaarvergadering 2012

Op donderdag 19 januari om 20:00 uur werd in Café ’t Schöpke zoals gebruikelijk het jaar gestart met de jaarvergadering.

De opkomst viel dit jaar behoorlijk tegen. Aanwezig waren het bestuur, de leden van het comité 50-jarig bestaan en 2 buurtbewoners. Daarmee kwam het aantal aanwezigen op slechts 13 personen. Een buurtbewoner sloot zich later aan.

 

Opening voorzitter
Er werd begonnen met de opening van de voorzitter; we keken gezamenlijk terug op een succesvol 2011 waarin we weer een succesvolle 7e editie van onze rommelmarkt hebben mogen meemaken. Ondanks het weer was de markt goed bezocht en hebben onze buurtbewoners er samen weer een mooie dag van weten te maken.

Vooraf en na afloop van de rommelmarkt was er genoeg hulp waardoor het prettig werken was. Op de dag zelf zien we helaas het vrijwilligersaantal teruglopen. We hopen dat er in de editie van 2012 meer hulp zal zijn willen we dit evenement mogelijk blijven maken.

2011 was ook het jaar van het 50 jarig bestaan van de buurtvereniging. Op 24 en 25 september hebben we 2 schitterende dagen mogen beleven welke de samenhang en verbondenheid in de straat uitstraalde. Twee heerlijke dagen waarin de commissie haar harde voorwerk zag uitgroeien tot een geweldige manifestatie.

Er was verleden jaar nog meer te vieren voor diverse buurtbewoners. Zo waren er vier 80-plussers en vijf 25, 40 en 50 jarige trouwjubilea.

Voor het volledige verslag van de voorzitter kunt u hier de PDF downloaden.

 

Verslag penningmeester
Voor de cijfers over het afgelopen jaar werd beroep gedaan op onze penningmeester. Hier zullen we niet te ver uitweiden over de cijfers maar er kan gezegd worden dat 2011 een winstgevend jaar was. Voor inzage van de cijfers kunt u terecht bij Paddy Fox.

 

Verslag kascommissie
Er was dit jaar nog geen verslag van onze kascommissie. Helaas had de kascontrole nog niet plaats kunnen vinden. Deze zal wel op korte termijn volgen en uiterlijk voor de carnaval (19 feb) geschied zijn. Zef Vorage is het nieuw benoemde lid voor de kascommissie voor het boekjaar 2012.

 

Mutaties bestuur
In lijst van aftreden binnen het bestuur waren dit jaar M. Voncken en T. Vliegen aan de beurt. Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn door alle aanwezigen tijdens de vergadering ook weer voor de nieuwe termijn verkozen.

 

Activiteiten 2012
Tijdens de vergadering werden ook de activiteiten voor 2012 bekeken en door de aanwezigen goedgekeurd.
Dit jaar staan afwijkend van andere jaren het EK voetbal, een bezoek aan de Floriade en een herfstwandeling op de agenda.

Speciaal punt van aandacht was de Floriade: vanuit het bestuur was het voorstel om per bus met de bewoners te vertrekken naar de Floriade op 18 augustus. Op deze datum zal er ook een avondprogramma zijn waarvan de invulling eind januari bekend wordt gemaakt.

Er zal gekozen worden voor een dagkaart inclusief kabelbaan.
Voor leden van de vereniging zullen de kosten tot een minimum beperkt worden wat zal neerkomen op de kosten van de busreis, zoals het er nu naar uitziet. Niet-leden betalen de kostprijs.

Meer details hierover zullen u in de aankomende weken bereiken via een brief en natuurlijk hier op de website.

Tevens zal de activiteitenkalender zo snel mogelijk bij u in de bus vallen. Een digitale versie vindt u alhier (nog niet beschikbaar). En tevens zullen de activiteiten op de website toegevoegd worden zodat u altijd op de hoogte bent wat er speelt in uw buurt.

Los van de activiteiten maar zeker een vermelding waard is het feit dat we dit jaar zeven 80-plussers hebben en vijf jubilea 25, 40 en 50 jaar getrouwd.

 

Overige kort besproken zaken in de vergadering:
Als bestuur willen we dit jaar een statement maken richting de carnavalsvereniging; ondanks de in het verleden geleverde inspanningen als buurtvereniging voor de C.V. hebben zij geen hulp willen/kunnen verlenen tijdens ons 50-jarig bestaansfeest noch zijn zij op onze receptie verschenen. We hebben daarom het voorstel aan onze leden gedaan niet te verschijnen op hun prinsenreceptie, zondag 20 februari. De aanwezige leden stemden hiermee in en deden het voorstel om deze actie gepaard te laten gaan met een brief aan het bestuur.

Hieraan zal door ons gehoor worden gegeven en er zal, buiten het niet gaan naar de receptie, een brief gestuurd worden aan het bestuur van de C.V.
De opgehangen kerstborden was afgelopen jaar een aanfluiting. Verschillende borden zijn, ondanks nieuwe ophangpogingen, van de lantaarns afgevallen. Er waren zelfs borden welke enkele dagen op de grond hebben gelegen waarbij ook door de omliggende bewoners geen actie werd ondernomen.

Er werd daarom gediscussieerd over andere ophangmogelijkheden en een andere aanpak van de ‘activiteit’. Mogelijk dat we de activiteit naar een zaterdagmiddag kunnen verplaatsen waardoor er in ieder geval al meer zicht is bij het ophangen. Hierover zal door het bestuur verder gedacht worden en we zullen deze wijzigingen dit jaar doorvoeren.

 

Rondvraag
In de rondvraag werd opgemerkt dat we mogelijk in 2013 een activiteit zullen koppelen aan de jaarvergadering zodat we de opkomst hopelijk kunnen opdrijven. Deze vergadering is bedoeld voor overleg met onze leden waarbij de ledenopkomst de democratie verhoogd. We hopen dan ook dat we u volgend jaar mogen begroeten op deze bijeenkomst.