Veranderende verkeerssituatie Hegge

In de eerste maanden van 2014 werd de verkeerssituatie in Hegge door de gemeente aangepast naar een 30km zone.
Je kunt er voor zijn of er tegen; feit is gewoon dat door aanpassing in landelijke wet- en regelgeving de gemeente onze straat heeft omgedoopt tot een erftoegangsweg.

Men heeft in eerste instantie gekozen om middels een sobere inrichting (met minimale snelheidsremmende maatregelen) te proberen de weggebruiker tot langzaam rijden te bewegen. Door de weg optisch te versmallen (stippellijnen) en het plaatsen van bordjes aan het begin en einde van de straat moest dit duidelijk zijn voor iedere weggebruiker.

Zoals we allemaal wel weten inmiddels hebben veel weggebruikers hier geen notie van genomen en zijn de maatregelen niet afdoende om daadwerkelijk iedereen langzaam te laten rijden.
Daarop heeft de gemeente besloten om in de loop van 2015 de inrichting verder uit te breiden door parkeerhavens op de straat te gaan aanbrengen. Bedoeling is om aan het begin van de parkeerhaven een paal te zetten om eventuele schade aan geparkeerde voertuigen te voorkomen.
Echter bestaat ook de mogelijkheid om in plaats van een paal bloembakken te laten plaatsen. Dit komt natuurlijk ten goede van de uitstraling van de straat. Over het aantal parkeerhavens wat aangebracht gaan worden, de locatie van de parkeerhavens en de mogelijkheid om bloembakken te plaatsen in plaats van palen kunnen we op het moment van schrijven nog geen antwoord geven, dit is nog onduidelijk.
Als kanttekening moet hier wel bij vermeld worden dat deze bloembakken door de gemeente gefaciliteerd zullen worden maar dat de inhoud en de verzorging bij de omwonenden komt te liggen.

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben we dit punt op de agenda besproken en zijn wij van mening dat een bloembak bij iedere parkeerhaven de straat een mooier aanzicht geeft dan het plaatsen van een sobere paal.
Ook hebben we het over de inhoud en de verzorging van de bloembakken gehad. Wij zijn in de veronderstelling dat door de gehele straat wel mensen zich verantwoordelijk willen voelen voor de bloembak bij hen in de buurt en deze willen beplanten en verzorgen.
Daarnaast zouden we als buurt mogelijk voor de beplanting kunnen zorgen waarbij verzorgers plantjes op een bepaald moment kunnen komen ophalen om deze bij hen in de bloembak te planten.
Andere mogelijkheid is om het 1 à 2 keer per jaar gezamenlijk te doen en met een groep de bloembakken aan te planten. Slechts enkele ideeën die tijdens de vergadering zijn geopperd.

Natuurlijk zijn we benieuwd naar jouw mening over het plaatsen van bloembakken of palen. Daarom hieronder een poll waar jij je mening kunt geven.