Bijeenkomst buurtwacht

Beste buurtbewoners,

Zoals beloofd is de bijeenkomst inmiddels gepland en wel op maandag 13 april
a.s. om 19:30 uur. Maico van der Staak heeft de locatie geregeld: Café Nova
in de Stationsstraat.

Ik heb de uitnodiging voor alle buurtbewoners opgesteld (bijgaand). Morgen
zal ik deze printen. We proberen deze uitnodigingen z.s.m. te verspreiden
(vrijwilligers?).

Wie is bereid de bijeenkomst te leiden? Wie is bereid een verslag van de
bijeenkomst te maken?

P.S. buurtpreventie is besproken in de vergadering van het bestuur van de
Buurtvereniging. Het bestuur heeft besloten om de uitkomsten van de a.s.
bijeenkomst af te wachten.

Vriendelijke groet en tot 13 april,

Trudy van Waterschoot