Jaarverslag 2017

D.d. 24 januari 2018

Vandaag blikken terug naar het voorbije jaar 2017. Het bestuur heeft het jaar afgesloten met een gevoel van tevredenheid.

We begonnen op 19 januari met de jaarvergadering, nadat de voorzitter eenieder van harte welkom heeft geheten. De opkomst was goed maar het kan altijd beter.

Dit jaar hebben we weer gekozen om een aantal zaken weer via het witte doek te projecteren.

Paaseieren rapen (15 april)
Het paaseieren rapen voor jong en oud werd in de wei van de fam. Smeets gehouden, hiervoor dank. Dit was een heerlijke zonnige dag welke goed bezocht werd. De boerderijwinkel Petri bleef ook dit jaar trouw aan hun formule: 2 eieren halen maar 1 betalen. De start was bij huisnummer 154. Tijdens het wandelen moesten vragen beantwoord worden. Wie de minste fouten had werd beloond met een prijs. Paaseieren rapen is voor de kinderen een spannende bezigheid. De ouderen genieten ook maar dan van andere dingen dat alles onder het genot van een drankje en een eitje. De paashaas heeft aan alle 80+ leden een paasei aangeboden.

Wandeltocht (17 april)
De wandeltocht heeft plaats gevonden in en rondom Sweikhuizen. De tocht begon bij Biesenhof, onder leiding van mevr. Mia Vliex-Luyten. Zij was een prima gids tijdens deze wandeling. Onderweg genoten van een heerlijk ijsje. Na afloop een drankje en een presentje voor de gids en voor de heer W. Meijers, het was zijn idee.

De fietstocht (7 mei)
De mooie tocht werd uitgestippeld door de heer Hub Vroomen. Opvallend was toch wel het aantal deelnemers die in bezit zijn van een e-bike.

De buurtbarbecue (1 juli)
Ook dit jaar mochten wij deze avond organiseren bij de familie van der Staak. Wat een mooie accommodatie. De voorbereidingen en het inrichten is prima verlopen. Veel handen maken licht werk is ook hier op zijn plaats. Dit geldt ook voor het opruimen. Het aantal deelnemers bestond uit 86 volwassenen en 8 kinderen.

Ook bij deze barbecue waren de weersgoden ons goed gezind. Deze keer was het bestek van hoge kwaliteit. Het clubje dat alles gebakken heeft verdient een grote pluim. Met de muziek van onze huis-discjockey mogen we concluderen dat deze activiteit alweer geslaagd is. Met dank aan eenieder.

Op 30 juni werd op deze locatie door de ”werkgroep verkeer Hegge” onder leiding van de heer van der Staak een infoavond gehouden betreffend de herindeling van de straat Hegge. Veel bewoners waren aanwezig om naar zijn goed voorbereid verhaal en uitleg te luisteren. De tekeningen zorgden voor een goede beeldvorming hoe alles aangepast zal worden.

De motortoertocht (30 juli)
De zeven heren met hun motor hebben genoten van deze mooie toertocht, met een lengte van 220 km. Via Zuid Limburg, de Ardennen en De Eifel zijn de heren geland in Hegge Dit alles werd helemaal voorbereid en uitgewerkt door de heer Jongen senior. Met een aantal rustplaatsen en het eindpunt bij de familie Jongen, waar onder het genot van een hapje en drankje enthousiast werd nagepraat. De deelnemers vinden dan ook dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is. Ook hier een presentje voor Veronique en meneer Jongen senior.

Vissen (6 augustus)
Deze activiteit is niet doorgegaan. De reden was te weinig deelnemers. Alle aanmeldingen opgeteld kwamen niet aan twee personen.

De rommelmarkt (3 september)
Zondag 3 september 2017 stond weer in het teken van onze jaarlijkse straatrommelmarkt. Dit was de 13de keer dat we deze organiseerden. Zonder rommelmarkt waren vele activiteiten niet mogelijk op de manier zoals dat nu wel kan en gaat. Wat is er nodig om een rommelmarkt te organiseren? Veel heel veel vrijwilligers uit de buurt, maar ook van daarbuiten wij denken dat de groep toch rond de 70 personen groot is. Aan al deze personen een warm dank jullie wel. Zijn nog mensen die ook een handje willen toesteken dan kan dat altijd. Het effect hiervan kan zijn dat andere vrijwilligers een pauze kunnen inlassen.

Veel bewoners van Genèk nemen op de een of andere manier deel aan de rommelmarkt. Ook een woord van dank aan de familie Meeuwissen, want bij hun is toch het hart van het hele gebeuren. Dank aan de families Crousen en Ubachs maar dit jaar ook de firma Henssen die de ruimte bij de fabriek ter beschikking stelde om te parkeren. Ook een dank u wel aan de familie Eggen voor de opslagruimte van de container. De familie Vliegen waar de EHBO-post onderdak vindt, ook een woord van dank. Aan al die bewoners die stroom en/of water ter beschikking stellen. Dank u allen voor uw medewerking

De gemeente mogen we niet vergeten, zij leveren o. A. dranghekken, verkeersborden en containers en dit alles gratis.

Het weer was dit jaar ideaal voor een gezellige rommelmarkt. Veel mensen zijn naar Hegge gekomen om te genieten. Dit was dan ook duidelijk te merken aan de behoorlijke inkomsten vergeleken met die van het vorige jaar.

Het parkeren blijft toch een belangrijk punt. En we zullen dit jaar weer ons best doen om dit te verbeteren. Dat moet lukken omdat er bij de stroopfabriek veel ruimte is, waar voor veel auto’s een parkeerplek is.

Aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan de rommelmarkt: Bedankt. Mogen we de volgende markt weer op jullie rekenen.

De vrijwilligersavond (20 oktober)
Deze avond vond plaats in de een sfeervolle schuur van de familie Vanderheijden –Ubachs. Veel vrijwilligers waren present.

De quiz gepresenteerd door Frans Verheijden en Roel Vliegen, die dit jaar12,5 jaar bestuurslid is, liep als een trein. Velen hebben vaak moeten gokken wie van de twee de waarheid sprak over een voorwerp dat getoond werd. Bij een goede keuze kreeg men een stukje wit lint. Maar de scheidslijn tussen goed en fout was steeds moeilijk te bepalen. Soms ging een dergelijk wit lint naar iemand die aan de foutkant stond. Winnaar van de quiz was mevrouw Vroomen.

De Sinterklaas werd ook dit jaar gemeenschappelijk georganiseerd door Sur Plu. Ook onze buurt heeft daar haar steentje aan bijgedragen, o.a. verkeersregelaars.

De Kerstversiering (8 december)
Dit jaar was het verzamelen bij huisnummer 43 in de kantine van de Frans en Cecile Vanderheijden. De borden en het groen, geleverd door firma Henssen, werd vakkundig aan de lantaarnpalen bevestigd. De Kerstmannen met ondersteuning hebben deur na deur de inwoners een mooie sfeervolle Kerstmis gewenst. De 80+ inwoners kregen van de Kerstman een cadeau aangeboden.

De stop tijdens deze activiteit was bij huisnummer 80, de familie Vliegen. Bij een warme kachel en met o.a. glühwein en warme chocomel ontstond een gezellige Kerstsfeer.

De afsluiting was op de plek waar we begonnen zijn namelijk in de kantine van de Frans en Cecile. Goed verzorgd met hapjes en drankjes en in een goede ambiance was het hier goed vertoeven. Familie bedankt.

Door de buurtvereniging was een prijs uitgeloofd voor de mooiste kerstversiering. Door kapelaan Gorissen werd die prijs toegekend aan de fam. Meuwissen, Hegge 49.

2017 was heel kort samengevat een goed en gezellig jaar. Op naar 2018.

Hans Visschers, secretaris.