Jaarverslag 2014

d.d. 19 januari 2015.

Weer een nieuw jaar. Zoals elk jaar blikken we kort terug naar afgelopen jaar. Een jaar waar we tevreden over mogen zijn. Er werden meer activiteiten georganiseerd en financieel hebben we een minder grote plus gemaakt dan voorgaande jaren. Hier zal de penningmeester zo meteen uitvoerig verslag van doen.

We begonnen op 20 januari met een nieuwjaarsreceptie gevolgd door de jaarvergadering die beter bezocht werd dan voorgaande jaren. In het bestuur vonden geen wisselingen plaats.

Het paaseieren rapen was op paaszaterdag 19 april op de wei van de fam. Smeets. Dit was een heerlijke zonnige dag welke goed bezocht werd. De boerderijwinkel Petri gaf ook dit jaar, zoals ieder jaar de helft van de eieren gratis aan onze vereniging. Het paaseieren rapen wordt door de kinderen gedaan, terwijl de volwassenen onder het genot van een drankje en een eitje de paasgedachte uitdragen. Aan de 80+ werd door de paashaas een paasei aangeboden.

De recreatieve fietstocht werd op zondag 18 mei gehouden. De route ging in de richting Stein. In Catsop werd een ijsje gegeten en bij de brug van het kanaal werd een pauze gemaakt. Over het weer hadden we niet te klagen. Het was een heerlijke zonnige dag. Geëindigd werd met een drankje, broodje hamburger en frikandel bij de fam Vliegen.

Op zaterdag 28 juni werd midden tussen het WK-voetbal in de barbecue-avond gehouden bij de fam. Van der Staak. Het weer liet ons in de steek, maar dat mocht de pret niet drukken.

Op vrijdag 13 juni werd voor Nederland de aftrap genomen bij het WK-voetbal. De voetbalarena van Genèk stond nu opgesteld bij Gerard Maas. De eerste wedstrijd tegen Spanje werd met 5-1 gewonnen. Op 18 juni werd gespeeld tegen Australie, welke wedstrijd ook gewonnen werd met 2-1. De derde wedstrijd werd op 23 juni tegen Chili met 2-0 gewonnen. Bij de wedstrijd tegen Mexico op zondag 29 juni bepaalde een verlenging de winnaar. Nederland won uiteindelijk met 2-1. Omdat de wedstrijd tegen Costa Rica later begon werd voor deze wedstrijd een filmavond georganiseerd. Oude beelden passeerden de revue. Tegen Costa Rica beslisten penalty’s de wedstrijd. Doordat de weergoden ons niet meer gezind waren, konden de andere wedstrijden niet meer gezamenlijk bekeken worden. Nederland eindigde uiteindelijk als 3e op dit WK.

Op zondag 3 augustus ging een kleine groep bewoners richting Opoeteren in België alwaar gevist werd op Forel.

Op zondag 7 september werd, inmiddels de 10e editie van de rommelmarkt, gehouden Het was weer drukker dan andere jaren. De rommelmarkt is inmiddels een van de grootste evenementen binnen de gemeente Schinnen. De rommelmarkt is niet meer weg te denken en we zijn trots op onze vrijwilligers die de rommelmarkt mogelijk maken. Zonder vrijwilligers is een dergelijk evenement niet mogelijk. We zullen de vrijwilligers moeten blijven aanspreken, om dit evenement te kunnen blijven organiseren. Tijdens de opening van de rommelmarkt rusten de werkzaamheden op te weinig schouders. Hier moet verandering in komen willen we de rommelmarkt blijven organiseren. Als een ieder enkele uurtjes genegen is iets te doen, dan kunnen we die markt nog jaren draaiende houden. Als we de inkomsten van de rommelmarkt zouden gaan missen dan zullen we een ander financieel beleid moeten gaan voeren. Ook het parkeren levert problemen op, waar we in 2015 extra aandacht aan moeten schenken. Op dit vlak dreigen we onder te gaan aan ons eigen succes.

In plaats van de gebruikelijke vrijwilligersavond werd in 2014 een etentje bij de Chinees gehouden.

Op vrijdag 17 oktober was het eindelijk zover. De door onze buurtvereniging aangeschafte AED werd geleverd en opgehangen op de oprit bij de fam. Voncken. In het begin van het jaar hadden 22 buurtbewoners de AED en reanimatiecursus gevolgd. Inmiddels heeft een tweede groep op 6 jan. jongsleden die cursus doorlopen en gaat op 28 januari en 11 febr. een derde groep buurtbewoners om die cursus te volgen. Inmiddels hebben we meer dan 50 opgeleide buurtbewoners in onze straat, waarop de gemeente onze straat tot meest hartveilige straat van Nederland betitelde.

Ook werd in 2014 de buurtwacht via whatsapp opgericht. Door onze buurt werden hier spelregels aan verzonden. Inmiddels heeft de gemeente hier ook weet van gekregen en is zij dit ook naar andere buurten aan het promoten. Een ieder die in onze straat woont en 18 jaar is kan hieraan deelnemen.

Op zaterdag 29 november gingen we met een volle bus naar de kerstmarkt in Köln. Om 10.00 uur werd vertrokken en om 11.30 uur waren we in Köln. Het was koud die dag. Er waren op 7 verschillende plaatsen kerstmarkten. Door de verlichting was het ’s avonds net een sprookje. Om 20.00 uur gingen we weer huiswaarts. Om 21.30 uur waren we weer terug op Genèk.

De Sinterklaas werd ook dit jaar gemeenschappelijk georganiseerd door Sur Plu en het JIS. Ook onze buurt heeft daar haar bijdrage aan geleverd.

Op vrijdag 12 december wilden we gezamenlijk de kerstborden gaan ophangen en werd verzameld in de blokhut van de fam. Van Gils. Het weer was zo slecht dat die avond ervan afgezien werd om de borden op te hangen. Bij een warme kachel, glühwein en warme chocomel ontstond een gezellige kerstsfeer. Zondags werden door enkele buurtbewoners de borden alsnog opgehangen.

In december werd aan de acht 80+ een kerstkado in de vorm van een kerststukje aangeboden. Op kerstavond werd een Heilige Mis opgedragen voor de levende en overleden leden van onze buurt.

Ik wil vanaf deze plaats de leden, de vele vrijwilligers en zeker niet op de laatste plaats de overige bestuursleden van harte bedanken voor hun bijdrage en inzet. Zonder was dit allemaal niet mogelijk geweest. In het begin had ik het over een kort verslag, maar als we alles op een rijtje zetten dan blijkt het door de vele activiteiten toch niet zo kort te zijn. Laten we de wens uitspreken dat we als vereniging nog jaren zo mogen doorgaan.