Verslag: 45-jarig jubileum

Na lang te hebben uitgekeken naar het lustrumfeest was het in het weekend van 30 september en 1 oktober zover. Twee dagen helemaal in het teken van buurtvereniging Hegge. Zoiets kun je niet alleen met een commissie realiseren. We hebben dan ook het geluk gehad dat we ook bij deze activiteit op vele vrijwilligers konden rekenen. Zowel bij opbouwen, de festiviteiten als het afbreken op maandagochtend waren er vele handen die meehielpen. Dat heeft het allemaal tot een succesvol weekend gemaakt.

De fotoseries onderaan deze pagina corresponderen met de teksten en geven een beeld van wat er die dag gebeurd is. Lees hieronder meer over het weekend.

Opbouwen
Op donderdag 28 september is de start gemaakt met de eerste voorbereidingen voor het feest. De loods was die dag door enkele medewerkers van Hoveniersbedrijf Henssen leeggemaakt. Dat was allemaal al geregeld door Peter.
Toen we dan ook het ’s avonds aankwamen om een start te maken met uitruimen op schoonmaken was dit een fijne verrassing. Dit scheelde weer enorm in tijd zodat we direct konden beginnen met de werkzaamheden die al voor daags erna gepland stonden: schoonmaken, nooduitgang gereedmaken, verlichting ophangen en hekken plaatsen.
Deze dag zijn we tot een uur of half tien doorgegaan waarmee het einde van dag 1 van het opbouwen beklonken was.
De vrijdag werd vroeg een start gemaakt omdat er nog genoeg te doen was. Om 9.00 uur waren de eersten al bezig met het werk van de donderdag af te ronden en de loods en rest van het terrein verder ‘kleur te geven’. Vandaag werden ook de tafels, banken en horeca gebracht. Waarmee het geheel wat vorm zou krijgen. Verder werden de reclameborden opgehangen. Aan het einde van de vrijdag was de loods al ver gebruiksklaar, de puntjes op de spreekwoordelijke i zouden op de zaterdag gezet worden.

Zaterdag
De zaterdag, de eerste feestdag van het weekend, werd ook om 9.00 uur begonnen. De nachtwachters werden afgelost en het laatste werk werd verricht zodat er om 19.30 uur begonnen kon worden met de receptie.
De receptie werd niet veelvuldig bezocht. Enkele verenigingen, bewoners en dorpsgenoten brachten een bezoek en hun felicitaties. Richard Leinders was de gastheer tijdens de receptie en deed een speech over de afgelopen jaren van de buurt en over haar bewoners. Hoog bezoek kwam er van de wethouder en van de deken en kapelaan (zie foto’s). Zij feliciteerde de aanwezigen met het behalen van een nieuwe mijlpaal. De receptie liep rond 21.00 uur over in de feestavond. Een avond die werd begonnen met wat geluiden van onze huis-dj DJ Sunshine. Aan hem de taak de mensen al wat los te maken voor de hoofdact De Spikes. Het was tegen deze tijd aangenaam druk in de zaal. Omstreeks 21.30 was het dan zover de Spikes deden hun optreden. Zij bespeelde het publiek met ludieke liedjes maar ook serieuze covers. Duidelijk was dat deze mannen dit al eerder hadden gedaan. Er hing een geweldige sfeer in de loods.
Een enkeling had het ‘geluk’ naar voren gehaald te worden om bij de SPikes op het podium te kruipen (zie foto’s). Zij kregen dan het verzoek een K3 na te doen of gezellig aan te sluiten bij het overige danspubliek.
Tegen 23.00 uur werden de winnende lotnummers van de tombola bekendgemaakt. Enkele mooie prijzen gingen de deur uit. Allemaal naar een gelukkige winnaar toe. Hierna werd de avond voorgezet met de Spikes.
Omstreeks de klok van 1.00 uur was het voor de Spikes gedaan en namen zij met enkele zugabes en een groepsfoto (zie laatste foto) afscheid van hun publiek. DJ Sunshine vulde de dansvloer nog tot zo’n 2.00 uur waarna de puf er ook voor velen uit was.

Zondag
De dag van de reünie en het gezellig samenzijn onder oud-buurtbewoners en huidige buurtbewoners. Na een beetje bijgekomen te zijn van de dag ervoor werd er om 9.00 uur begonnen met het klaarmaken van de loods voor de H. Mis.Om 11.00 uur begon de H. Mis door Deken Keulen en Kapelaan Ben Gorissen. De mis werd druk bezocht door bewoners, oud bewoners en dorpsgenoten. Het kinderkoor ondersteunde de mis muzikaal. Tijdens het geheel werden door de schutterij 12 kamerschoten gelost. Hetgeen aangekondigd, maar nog voor verrassingen zorgde, bij sommige aanwezigen. Na de mis was er vla en koffie voor de aanwezigen. Tijd voor velen om nog eens bij te praten met oude bekenden. Een gezellig samenzijn voor jong en oud.
Vele bekende gezichten uit een oud Genèk passeerde de revue. Personen die Genèk getekend hebben jaren geleden. Tijdens deze reünie was duidelijk zichtbaar dat Hegge meer is dan zomaar een straat van Schinnen. De bewoners hebben een onbeschrijfelijke band met elkaar. Mensen die al enkele jaren uit de straat verhuist zijn worden warm onthaald en blijven ‘lid van de familie’ die Hèggestök genoemd mag worden.
Ook na de koffie en vla duurde het gezellig samenzijn nog voort. Tot in de vroege avond werd er met muzikale bijdrage van DJ Sunshine nog wat sfeer in de zaal gebracht. Maar ook aan dit weekend, waar veel voorbereiding, vele handen van buurtbewoners en veel plezier in zijn gaan zitten, kwam op deze avond ook helaas een einde.
Er valt alleen maar te zeggen dat we elkaar over 5 jaar weer mogen zien. Want dan bestaat buurtvereniging Hegge 50 jaar en zullen we weer de handen uit de mouwen steken om er een geweldig spektakel van te maken.