Verslag: Barbecue 2005

Zaterdag 15 juli was het weer tijd voor de barbecueavond.
Natuurlijk moest er voor de avond goed te laten verlopen ook eerst opgebouwd en de nodige voorbereidingen getroffen worden. Daarvan zijn op de zaterdag enkele foto’s gemaakt: Tijdens het voorbakken, de laatste hand leggen aan de versiering en het zorgen voor gekoelde drank zijn enkele plaatjes geschoten die we jullie niet willen onthouden.

Terug naar de avond zelf:
Net als de 3 voorgaande jaren konden we weer terecht bij familie Van der Staak op Hegge 152.
Daar hadden we de accommodatie aangepast aan het thema van dit jaar: country en western. Alles werd uit de kast gehaald; cowboyhoeden voor de gasten, strobalen en overige attributen die een verband legden naar de western cultuur. Op de avond waren +/- 90 personen aanwezig. Zeker dus geen slechte opkomst.

We hadden het geluk dat we, tegen de voorspellingen in, het de hele avond droog hebben gehouden onder een, goed uit te houden temperatuur. Ook dit jaar zorgde DJ Sunshine weer voor de muzikale opluistering van de avond. Wat ook zeker weer een groot succes was.

Tijdens de avond hebben we de sponsor nog bedankt voor zijn gulle bijdrage aan deze avond. Eveneens zijn Petra en Maico Van der Staak even naar voren gehaald om ook hun weer te bedanken ons weer de mogelijkheid te bieden de avond mogelijk te maken bij hen thuis.
Afgesloten werd met de tombola, waarna alle toespraken ten einde waren. Het feest duurde nog enkele uren voort. Waarop zelfs bij het stoppen van de DJ, door een buurtbewoner besloten werd de gitaar en saxofoon thuis te gaan halen, zodat het feest nog even door kon. Er werden gezamenlijk nog wat deuntjes gespeeld waarna het aan liep op het einde.

Ik denk dat ik voor alle aanwezigen spreek als ik zeg dat het een gezellige en geslaagde avond was.