Verslag: Barbecue 2003

De barbecue werd op zaterdag 19 juli gehouden bij de familie Van der Staak, Hegge 152.

Het was tropisch weer. Het was voor de eerste keer dat het bestuur een thema “Zomercarnaval” aan de barbecue verbonden had. De accommodatie werd dan ook in de carnavalskleuren versierd. Dit thema werd vooraf niet aan de leden bekend gemaakt.
Er hadden zich 118 personen aangemeld op deze avond. Bij binnenkomst werd men verwelkomd en werd een hoedje en slinger aangereikt.

De avond werd opgeluisterd door DJ Sunshine. Tevens werden tijdens deze avond de afgetreden bestuursleden Jean Smeets en Wies Meijers in het zonnetje gezet.
Jean is in 1971 als bestuurslid toegetreden en heeft vanaf die tijd onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur. In 1986 is hij tot vice voorzitter en in 1989 tot voorzitter gekozen. Jean heeft 32 jaar een bestuursfunctie vervuld.
Wies is in 1983 als bestuurslid toegetreden en heeft ook vanaf die tijd onafgebroken deel uitgemaakt van het bestuur. Van 1989 tot 1994 is Wies penningmeester geweest. Wies heeft 20 jaar een bestuursfunctie vervuld.
Uit waardering werden aan Jean en Wies een herinnering van de vereniging aangeboden.

De avond eindigde in de vroege uurtjes.