Snelheidsmeting Hegge door buurtbewoners

Bewoners van Hegge,

Om een indruk te krijgen hoe hard in onze straat gereden wordt, hebben een zestal buurtbewoners in de periode van vrijdag 6 november 2020 t/m zaterdag 14 november 2020 op verschillende tijdstippen de snelheid van ( vracht) auto’s, motoren en landbouwverkeer in onze straat gemeten. We hebben in totaal een kleine 14 uur gelaserd. Uiteraard zijn geen verkeersboetes hiervoor uitgereikt.

Van Veilig Verkeer Nederland hadden wij gratis de laser mogen lenen. VVN heeft maandelijks verkeersoverleg met de gemeente Beekdaelen en behandelt daar o.a. verkeersmeldingen die bij hen binnen zijn gekomen. Indien je een melding op verkeersgebied wilt maken kan dat naar de gemeente, maar ook via VVN, die de melding dan meenemen naar het overleg. De melding kun je maken via : www.vvn.nl/participatiepunt. Voor Beekdaelen is Herman Palm het aanspreekpunt.

Hieronder enkele getallen die vanuit de metingen naar voren zijn gekomen:
1376 voertuigen werden gelaserd welke in totaal met een snelheid van 54.075 km/u reden.
Dit betekent dat de gemiddelde snelheid die gereden werd 39,3 km/u bedroeg.

Onderstaand de snelheden per categorie:
0  -35 km             : 384 voertuigen              = 27,9 %
0  -30 km             : 114 voertuigen              =   8,3 %
31-40 km             : 739 voertuigen              = 53,7 %
41-50 km             : 444 voertuigen              = 32,3 %
> 50   km             :  79 voertuigen               =   5,7 %

Hoogst gemeten snelheid 77 km/u.

Zoals uit de metingen blijkt is de snelheid te hoog. Als we de snelheid hoger dan 30 km/u aanhouden dan reed ruim 90 % te hard. Indien we een snelheid van 35 km/u zouden aanhouden, een marge van 5 km/u voor eventuele afwijkingen die snelheidsmeters kunnen hebben, dan reden ruim 70 % van de voertuigen te hard. Deze snelheidsmetingen zijn ook aan de gemeente en VVN doorgegeven en zullen in een volgend gesprek meegenomen worden voor eventuele vergaande verkeersmaatregelen.

Namens voornoemde groep buurtbewoners,

Hub Franssen,
Hegge 27.
Tel. 06-43030566