Opgave: kerstverlichting “vallende ster”

Beste bewoners van Hegge,

Het is alweer bijna december. Langzaam zien we de kerstversieringen om ons heen verschijnen in en rondom huizen.

Als bewoners van Hegge en als buurtvereniging kunnen we er altijd van genieten als we zien dat er in onze straat ook versierd wordt.
Om dit te ondersteunen hebben we vorig jaar de vallende ster kerstverlichting aangeboden aan onze bewoners en werden deze met belangstelling ontvangen.

Gezien we vorig jaar niet aan de belangstelling konden voldoen hebben we dit jaar weer een aantal verlichte vallende sterren gekocht.
Middels dit briefje willen wij dan ook alle huishoudens die nog geen verlichting in bezit hebben vragen of zij interesse hebben om een “vallende ster” aan hun woning op te hangen (zichtbaar aan straatkant).

De verlichting betreft een LED-verlichting en verbruikt 3,6Watt per uur. De stroomkosten zijn voor eigen rekening. Deze bedragen ongeveer € 0,65 als deze één maand lang de hele dag en nacht zou branden. De verlichting blijft in bruikleen van de huidige bewoners van het adres.  

Opgave kan via onderstaand formulier of het briefje wat deze week in de bus valt. Gelet op de beschikbaarheid geldt op = op dus laat er niet te lang overheen gaan.

Het bestuur wenst eenieder een gelukkig kerstfeest en een zalig nieuwjaar.

[aanmeldformulier verwijderd; aanmeldingstermijn gesloten]