Rommelmarkt: laatste nieuws

Omdat er vanuit verschillende hoeken vragen komen m.b.t. rommelmarkt in onze straat zullen we via deze weg de laatste informatie met jullie delen. Zoals misschien wel bekend is de rommelmarkt dit jaar op 7 september, de eerste zondag in september.

De verkoop van marktkramen is nog niet gestart!
Er zijn wel toezeggingen gedaan aan buurtbewoners voor kramen, maar ook deze moeten nog officieel worden bevestigd door de afnemer van de kraam zodra we beginnen met de verkoop. Zodra de kramen verkocht gaan worden zullen we dat hier (als eerste) kenbaar maken en bij de buurtbewoners, externen kunnen vanaf het verschijnen van de eerste advertentie in de verschillende bladen (Goed Nieuws, Zondags Nieuws, Trompetter) inschrijven. Nadere informatie volgt dan ook.

Informatie voor commerciële standhouders:
onze rommelmarkt is bedoeld voor tweedehands spullen, nieuwe spullen zullen dan ook niet worden toegelaten. We hanteren een selectieprocedure vooraf en indien we tijdens de markt toch merken dat er nieuwe spullen verkocht worden wordt verzocht deze te verwijderen en niet verder te verkopen.

Informatie voor verkopers van drank- en etenswaren:
Op de rommelmarkt worden alle verkopen drank- en etenswaren door de organisatie en haar vrijwilligers gedaan. Hierover contact met ons opnemen heeft dus geen nut.