Presentatie aanpassingen Hegge te Schinnen t.a.v. 30 km zone

Deze presentatie heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 juni 2017 bij Maico en Petra van der Staak Hegge 152.
De belangstelling en de interesse voor het onderwerp was groot. Maar die er niet waren hebben toch wel iets gemist.
De presentatie was heel overzichtelijk opgebouwd. Volgens mij heeft dit project behoorlijk veel vrije tijd gevergd van de samenstellers, zelfs heeft men gebruikt gemaakt van een drone om bepaalde zaken duidelijk in beeld te brengen..

De presentie werd ingeleid door de voorzitter van de buurtvereniging de heer Hub Franssen.
Namens de verkeerscommissie heeft meneer van der Staak via een beamer en scherm een prachtige en gedegen presentatie gepresenteerd. Strak rustig duidelijk en met overtuiging heeft hij de mensen uitgelegd wat de uiteindelijke bedoeling is en hoe onze straat in 2020 zal ingericht zijn. Vele vragen werden gesteld en ook beantwoord. Na zijn presentatie was het de beurt om het verhaal te versterken met gedetailleerde tekeningen. Deze lieten duidelijk zien hoe en wat de gemeente samen met o.a. de verkeerscommissie overeengekomen zijn. De belangstelling van de aanwezigen voor deze tekeningen was opvallend groot. Natuurlijk werden ook hier vele vragen gesteld en de presentator kon iedereen tevreden stellen met zijn antwoorden.

Onder het genot van een drankje werd er nog een hele tijd gesproken over de toch wel een behoorlijke metamorfose van onze straat. Maar ook de vraag wie zal dat allemaal betalen gonsde duidelijk door de prachtige locatie van de familie van der Staak.

Namens de buurtvereniging onze dank aan alle betrokkenen.

Hans Visschers
secretaris