Niet doorgaan rommelmarkt 2020

Beste bezoeker,

We hebben een tijd lang de wachtpositie aangehouden vanwege de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan.
Helaas hebben we moeten besluiten dat we het niet verstandig vinden onze jaarlijkse rommelmarkt door te laten gaan dit jaar.

We betreuren dit nieuws te moeten mededelen maar hopen op begrip.
Dat we in 2021 in goede gezondheid weer mogen verwelkomen op onze Grote Straatrommelmarkt!