In wachtstand zetten activiteiten

Beste bewoners van Genèk,

Alle activiteiten van de buurtvereniging Hegge zullen in afwachting van de ontwikkeling van het coronavirus tot nader bericht niet doorgaan.

De uitnodigingen voor het op te richten comité voor het 60-jarig bestaansfeest zullen op het moment dat het mogelijk is de deur uitgaan.

Ook zal dit jaar, i.v.m. de vele afgelastingen, door de buurtvereniging GEEN contributie geheven worden.

Wij gaan er van uit dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen berichten, wanneer de activiteiten weer worden hervat.

Bewoners die op dringende noodzakelijke hulp zijn aangewezen en deze door omstandigheden zelf niet georganiseerd krijgen, kunnen contact opnemen met H. Franssen, tel. 06-43030566.