In wachtstand zetten activiteiten

Beste bewoners van Genèk,

Alle activiteiten van de buurtvereniging Hegge zullen in afwachting van de ontwikkeling van het coronavirus tot nader bericht niet doorgaan.
Bewoners die op dringende noodzakelijke hulp zijn aangewezen en deze door omstandigheden zelf niet georganiseerd krijgen, kunnen contact opnemen met H. Franssen, tel. 06-43030566.