Let op: travellers actief in Schinnen

Nieuws vanuit onze wijkagent Dave Maessen:

Graag alertheid gevraagd voor travellers die wederom actief zijn in ons gebied.

Zij bieden jullie diensten aan, waarna er een hoge rekening wordt gepresenteerd. Ons advies om problemen te voorkomen. GA HIER NIET MEE IN ZEE.