Notulen: Jaarvergadering 2019

23-01-2019 om 20:00 in Café het Schöpke

Onderstaande betreft de definitieve notulen welke op de jaarvergadering 22-01-2020 zijn besproken en goedgekeurd.

Aanwezigen: Maico v.d. Staak, Bianca Simons Josien & Jelle Zelissen, Mariëlle Voncken, José & Peter Henssen, De heer Wallekers mevr. Raven, Ton Peters, de dhr. & Mevr. Withoot, Zef Voragen, Wies &Mieke Meijers, de heer& mevr. v.d. Veeke en het voltallig bestuur.

1) Opening door de voorzitter

De aanwezige dames en heren worden van harte verwelkomd door de voorzitter dhr. Hub Franssen. Ook dit jaar zal een x-aantal onderwerpen via de beamer getoond worden. De aanwezigen kunnen op deze manier meelezen en meekijken betreffend de onderwerpen die behandeld en besproken worden tijdens de vergadering.

2) Jaarverslag door de secretaris

Voorgedragen door Hans Visschers.

Zie jaaroverzicht 2019 op onze website. De notulen van de jaarvergadering worden rechtstreeks op onze website geplaatst. Daar zijn de notulen voor iedereen te lezen. De plaatsing geschiet in de maand januari 2020. Indien er opmerkingen zijn kunt u deze doorgeven aan de secretaris.

3) Verslag penningmeester

Overzicht van inkomsten en uitgaven via de beamer. Petra van den Elsen geeft tekst en uitleg daar waar nodig en bespreekt met de vergadering alle vragen die gesteld worden.

Het saldo is dit jaar gestegen dankzij onze rommelmarkt. Deze markt was dit jaar een topper. Met 4664 betalende bezoekers.

4) Verslag kascommissie

Deze kastcontrole is uitgevoerd in eerste week 2020, door de heren Peter Henssen en mevrouw Christel Scheffers. Zij hebben geen enkel punt gevonden om een opmerking te maken. Alles is keurig genoteerd en overzichtelijk weergegeven in de boeken c.q. schriften. De kascommissie voegt nog toe dat de gehele boekhouding goed en perfect is bij gehouden. De penningmeester Petra v.d. Elsen werd ondersteund door twee leden van het bestuur. Dit heeft prima gefunctioneerd. De voorzitter bedankt Petra voor haar werkzaamheden.

5) Verkiezing nieuw lid kascommissie (Christel Scheffers aftredend )

De heer Peter Henssen is nog 1 jaar kascommissielid. De heer Ton Peters zal l plaatsnemen in de kascommissie voor 2020.

6) Bestuur

Het bestuur telt op dit moment 8 leden. Dit betekent dat er nog een plaats open is. Wie wil een steentje bijdragen. Wie heeft interesse? Aanmelden kan het gehele jaar.

Ieder jaar is leden aftredend en dit jaar zijn dit de leden Marlies Franssen en Hans Visschers. Beide leden blijven lid van het bestuur.

7) Activiteiten 2020

Onderstaande activiteiten werden door het bestuur aan de leden voorgelegd:

Week 15· Contributie ophalen
11 april                     Paaseieren rapen
03 mei                       Fietstocht
24 mei                       Open podium
14 juni                       Voetbal Ned. Elftal
18 juni                      Voetbal Ned. Elftal
22 juni                      Voetbal Ned. Elftal
28 juni                       Barbecue
06 sept.                     Rommelmarkt
23 nov.                      Sinterklaas i.s.m. Sur Plu
06 dec.                      Kerstversiering / kerststuk maken

Open podium d.w.z. alles is mogelijk. Als voorbeeld: bodypainting met vingerverf, dansen alle stijlen, goochelen, jeu de boulen, kaarten enz. enz.

Iedereen mag een activiteit ter sprake brengen. Er is behoefte aan iets nieuws. Wij als bestuur zijn een en al oor naar iets nieuws.

De barbecue is toe aan een nieuwe aanpak. Ook hier zijn ideeën welkom. Het zou zomaar kunnen dat op de zondag van de bbq ook het Ned. Elftal nog in de race is om kampioen te worden.

8) buurtvereniging 60 jaar.

Volgend jaar, 2021, bestaat de buurtvereniging 60 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden. Het is de bedoeling om een aantal mensen bij elkaar te krijgen die willen meedenken en meewerken om dit feit gepast te vieren. Er zal desbetreffend dit jaar via een huis aan huis mailing meer duidelijkheid komen betreffend dit feest.

9) Rondvraag

 Het normale fietsen blijft, maar een parcours voor een mountainbiketocht is voor onze vereniging een maat te hoog. De organisatie vergt teveel werk voor onze vereniging.

Het EK voetballen, gaat aanstaande zomer van start. Dit betekent dat de buurtvereniging een partytent gaat plaatsen in de tuin van de familie Vliegen Iedereen is van harte welkom om gezamenlijk naar de wedstrijden van het Ned. Elftal te kijken.

Als laatste bedankt de voorzitter alle mensen die het afgelopen jaar waar dan ook en op welke manier dan ook iets betekend hebben voor onze vereniging.

Hans Visschers, secretaris.