Verslag: Vrijwilligersavond 2007

Aansluitend aan de rommelmarkt werd er op 8 september de vrijwilligersavond gehouden bij familie van Waterschoot.
Op deze avond werd met de vrijwilligers geevalueerd over het verloop van de rommelmarkt. Daarnaast werd ieder op zijn beurt bedankt voor de bijdrage voor, tijdens en na de rommelmarkt op 2 september.

Er werd teruggekeken op weer een succesvol jaar wat zeker volgend jaar voor herhaling vatbaar is.