Verslag: Jaarvergadering 2013

Jaarverslag over 2012 d.d. 21 januari 2013

Ik heet jullie, ook namens het bestuur, van harte welkom op de jaarvergadering van onze buurtvereniging. Dit jaar wordt het voorwoord en het financiële verslag te samen gegeven. De financiële cijfers zullen zo meteen afzonderlijk nog eens worden uitgereikt. De bedoeling is wel dat die cijfers weer ingeleverd worden, zodat ze niet op straat terecht komen.

Weer een nieuw jaar.  Zoals elk jaar blikken we kort terug naar afgelopen jaar. Een jaar waar we tevreden over mogen zijn. Er werden meer activiteiten georganiseerd en financieel hebben we een plus gemaakt. Dat was een heel heel erg korte terugblik.

Maar laten we iets ruimer kijken. Laten we door de activiteiten van afgelopen jaar lopen.

We begonnen op 19 januari met de jaarvergadering die, zoals gewoonlijk niet erg goed bezocht werd. Het is jammer van de slechte opkomst omdat het bestuur tijdens die vergadering verantwoording wil afleggen over het afgelopen jaar en heel graag van de leden wil horen hoe het beleid naar het komende jaar dient te worden voortgezet. De jaarvergadering kostte € 65,–.

Op 4 februari hadden we de carnavalsavond, waarin prins Hub III, Prinses Marlies 1  en jeugdprinses Lydia I werden uitgeroepen. De carnavalsavond loopt qua bezoekersaantal terug. Er zou op geïnvesteerd kunnen worden om meer mensen te trekken. Daar hebben we het in het bestuur ruimschoots over gehad, maar hoever ga je daarin. Die avond kost de vereniging so wie so al geld. Dat zou betekenen dat we nog meer geld zouden moeten uitgeven aan een avond waar maar een beperkt aantal mensen van Genèk naar toe komen. We horen graag van de leden hoe zij hierover denken? De carnavalsavond kostte € 520,53 en de receptie van de carnaval kostte € 22,–.

Aan de carnavalsoptocht op maandag 21 februari werd ook door een groep van Genék deelgenomen. Ook in die groep zouden meer mensen van Genèk mogen meelopen. Nu wordt ongeveer een kwart van de groep door niet leden gevuld. Ook hier geldt hoever ga je hiermee. Een grote en mooie wagen kost veel geld. De laatste jaren heeft die optocht voor de buurt nagenoeg geen geld gekost. Vanuit het verre verleden werd die groep vanuit de buurtvereniging met een geldelijke vergoeding tegemoet gekomen om de individuele leden die met de optocht namens de buurt meeliepen ook niet nog eens op financiële kosten te jagen en alle leden zo de kans te geven met de optocht mee te lopen.

Aan de kinderoptocht op dinsdag 22 februari werd alleen door de jeugdprinses Lydia 1 deelgenomen. Aan beide carnavalsoptochten waren voor de vereniging geen kosten verbonden.

Het paaseieren rapen was op paaszaterdag 7 april. De boerderijwinkel Petri geeft ieder jaar de helft van de eieren gratis aan onze vereniging. Het paaseieren rapen wordt door de kinderen gedaan, terwijl de volwassenen onder het genot van een drankje en een eitje de paasgedachte uitdragen.  Aan de 80+ werd door de paashaas een paasei aangeboden. Pasen kostte € 100,01.

De recreatieve fietstocht op zondag 22 april, die inmiddels tot  een jaarlijkse activiteit is geworden, is niet meer weg te denken. Huub Vroomen zet ieder jaar de tocht uit en weet plekjes te vinden waar men normaal niet komt. Het tempo dat gereden wordt is het tempo van de langzaamste. Dus iedereen kan mee met deze tocht.  Onderweg is een korte pauze en op het einde wordt onder het genot van een hapje en drankje bij de fam. Voncken geëindigd. De fietsttocht kostte € 173,11.

Vanaf 9 juni werd gezamenlijk naar het EK-voetbal gekeken in de voetbalarena bij de fam. Vliegen. Na drie wedstrijden kon het Nederlands elftal naar huis. Dit had niemand verwacht. Voor de voetballiefhebber was dit een grote teleurstelling. Het EK had een opbrengst van € 154,30.

De barbecue werd op zaterdag 16 juni bij de fam. Van der Staak gehouden. Iedereen was goed te spreken over het heerlijke vlees en de verse salades. Daar willen wij geen concessies in doen. Het enige dat daarin telt is kwaliteit. Dit jaar moesten we uitwijken naar een andere DJ. De kosten van de barbecue worden niet helemaal doorberekend op de leden, waardoor we op die barbecue ook steeds een min draaien. De barbecue kostte als we in de inkomsten en uitgaven van mekaar aftrekken voor de vereniging € 495,22.

Op zaterdag 18 augustus gingen we met de bus met 79 personen naar de Floriade in Venlo. Er waren 88 inschrijvingen maar de laatste dag vielen er 9 af. Voornamelijk kwam dit door het extreme warme weer en door ziekte. Ik denk dat het de warmste dag van 2012 was.  Het ’s morgens om 9 uur vertrokken we vanaf Genèk en ’s avonds om 20.00 uur waren we een ervaring rijker terug. Het werd een dag om niet te vergeten. Uiteindelijk hadden we gekozen met een busbedrijf in zee te gaan waardoor we een voordeligere persoonsprijs kregen. Ondanks dat we 88 personen ingeschreven en betaald hadden, hebben we uiteindelijk toch maar die 79 personen hoeven te betalen. Het teveel betaalde geld werd gerestitueerd.  De personen die niet mee gegaan zijn hebben zodoende hun inleg terug gekregen. Omdat de vereniging zelf een flinke duit in het zakje deed kon deze activiteit tegen deze prijs aan de leden worden aangeboden. Floriade kostte de vereniging € 1751,50.

Op zondag 2 september werd de 8 ste rommelmarkt gehouden. Het horecaplein lag weer bij de fam. Meuwissen.  De eettent stond bij de fam. Beskers.  Weilanden van de fam. Petri  en Crousen mochten wederom als parkeerplaatsen worden ingericht. Bij de fam. Vliegen werd de EHBO-tent ingericht. EHBO-Schinnen verzorgde het medische gedeelte.   De scouting leverde de verkeersregelaars.  Taxi Bruna werd ingehuurd voor het vervoer van en naar de parkeerplaats. Van de fa Keijbets kwamen de kramen. De mensen in de straat waar we wederom  materialen voor de rommelmarkt mochten stallen of waar we stroom of water mochten aftappen. Of de tractor die de WC-wagen haalt en terugbrengt en ga zo maar door. Het allerbelangrijkste waren de vele vrijwilligers van onze buurt. Indien we de rommelmarkt willen blijven organiseren, kunnen we niet zonder die vrijwilligers. Ook die dag was het schitterend weer. Dit leidde ertoe dat alle vorige records verbroken werden. We hadden 4095 betalende bezoekers. In totaal hielden we € 7000 netto over aan deze dag. Uiteraard met dank aan al die vrijwilligers, want zonder hen is deze markt niet te doen. De Rommelmarkt had een opbrengst van € 6950,19.

Op zaterdag 22 september werd de vrijwilligersavond gehouden. De avond werd opgefleurd door het optreden van Dieter Koblenz met z’n twee dirnen. Van deze avond is de drankrekening nog niet binnen. De overige kostten bedroegen € 122,50.

Op zondag 14 oktober werd een wandeling gehouden. De honden mochten ook mee en onderweg werd een pauze gemaakt.  Deze wandeling was uitgezet door Wies Meijers en liep door onze achtertuinen. Ondanks kwamen we op plaatsen waar verschillende mensen van aangaven dat ze die nog niet kenden. De wandeling eindigde met een heerlijke kop soep bij café ’t Schöpke. De wandeling kostte € 206,82

Op zondag 25 november werd deelgenomen aan de gemeenschappelijk Sinterklaas, die inmiddels voor het 4e jaar door de stichting Sur Plu werd georganiseerd. De buurt heeft hier geen financiële kosten aan. Hier waren voor onze vereniging geen kosten aan verbonden.

Op vrijdag 7 december werden weer gezamenlijk de kerstborden opgehangen en werd de straat in de kerstsfeer gebracht. Verzameld werd in de blokhut van de fam. Van Gils.  Vervolgens werd gestart en een pauze gemaakt bij de fam. Vliegen. Nadat alle borden ophingen werd geëindigd bij de fam. Franssen. De kerstborden ophangen kostte € 138,86.

In december werd aan de 80+ een kerstkado in de vorm van een kerststukje aangeboden. Ook was dit jaar weer een prijs uitgeloofd voor degene met de mooiste kerstversiering. Door kapelaan Gorissen werd de versiering bij Sonja Konings en Albert Zimmermann als mooiste gewaardeerd. De prijs was een kerststukje. De kerststukjes werden allemaal gemaakt door Josine Zelissen. De kerstkado’s en prijs kostten in totaal € 55,–.

En niet te vergeten de vijf 40-jarige bruiloften, de vijf  80+ en de babybezoeken. Ook verhuisden leden en overleden leden. Ook daar werd door het bestuur aandacht aan gegeven. Zoals men kan zien een bewogen jaar. Voor een 40-jarige bruiloft wordt conform het huishoudelijk reglement een bloemetje en € 40,– als cadeau gegeven namens de buurt.

Financieel zullen we nu een overzicht verstrekken. Wel kunnen we melden dat, ondanks al die kosten afgelopen jaar € 3783,83 aan ons saldo is toegevoegd. In totaal heeft de vereniging nu € 28.614,26 in kas. Zonder rommelmarkt was dit niet mogelijk.  Indien er vragen zijn  dan kunnen die uiteraard gesteld worden.

Ik wil vanaf deze plaats het bestuur, de leden en de vele vrijwilligers van harte bedanken. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. Laten we de wens uitspreken dat we als vereniging nog jaren zo mogen doorgaan.