R O M M E L M A R K T 2021 AFGELAST

Beste buurtbewoners,

Op zondag 5 september 2021 zou op Hegge voor de 16e keer de rommelmarkt gehouden
worden. De voorbereidingen waren in volle gang. Op maandag 16 augustus 2021 zijn door
de gemeente de CORONAREGELS aan ons bekend gemaakt, waaraan wij ons zouden dienen
te houden.

Als bestuur hebben we ons hierover gebogen en uiteindelijk doen besluiten dat we aan die
regels niet kunnen voldoen en zodoende de ROMMELMARKT dit jaar NIET door kunnen laten
gaan.

Eenieder die een kraam gereserveerd en betaald heeft krijgt z.s.m. zijn geld terug.


Op zondag 10 oktober 2021 hopen we ons 60 jarig jubileum te kunnen vieren, zoals eerder
aangekondigd. Nadere informatie herover volgt. Laten we hopen dat CORONA dan geen
spelbreker is.

Bij vragen kunt u contact opnemen met : H. Franssen, Hegge 27 of 06-43030566 of
via het contactformulier.