Nieuwsupdate: project Hartveilig Genèk

In aansluiting op het project hartveilig Schinnen heeft de buurtvereniging in mei 2014 het project Hartveilig Genèk in het leven geroepen. Er werden toen 22 buurtbewoners opgeleid. Ook werd toen aangegeven dat de buurtvereniging zelf een AED wilde kopen om deze in onze buurt op te hangen, zodat er nog minder tijd verloren gaan als elke seconde telt.

Inmiddels kunnen we berichten dat de buurtvereniging een AED heeft gekocht. Het betreft hetzelfde exemplaar als welke door de gemeente en  politie zijn aangeschaft. De AED hangt op het eind van de oprit bij de fam. Voncken, Hegge 108A en heeft een code-slot om te openen. De AED is aangemeld op het landelijk netwerk.

Er wordt door de buurtvereniging, voor de buurtbewoners die de vorige opleiding gemist hebben, een nieuwe opgave gevraagd voor de cursus Reanimatie en AED. En ieder kan deze cursus volgen en er zijn voor de buurtbewoners geen kosten aan verbonden. De cursus duurt twee avonden van 3 uur. Daarna dient iedere twee jaar een vervolgcursus gevolgd te worden van een avond.

Opgave voor 15 november 2014 kan bij Hub Franssen, Hegge 27, telefonisch <telefoonnummer verwijderd vanwege verouderd bericht> of via het formulier wat huis aan huis wordt bezorgd.