Vrijwilligersborrel 2015


Evenementgegevens


Speciaal voor de vrijwilligers welke uit geholpen hebben bij de verschillende activiteiten welke we als buurt organiseren plannen we ieder jaar een vrijwilligersactiviteit. Dit als bedankje naar de vrijwilligers en hun partners.
Zonder hun inzet zou het niet mogelijk zijn de vele activiteiten, met in het bijzonder de rommelmarkt, te organiseren.

Dit jaar staat is er gekozen voor een vrijwilligersborrel. Deze zal plaatsvinden op zondag 8  november om 14:00 uur bij restaurant Aan Sjuuteeänjd.

In week 41 zal bij alle vrijwilligers van het afgelopen jaar een briefje in de bus vallen waarmee ze zich kunnen aanmelden. Dat kan ook middels onderstaand formulier. Graag hadden we reactie van ieder vóór maandag 2 november.