Jaarvergadering 2021 (digitaal via Teams)


Evenementgegevens


Beste leden,

Ondanks het vreemde jaar wat achter ons ligt willen we als buurtvereniging toch graag met jullie allen terugblikken op 2020.
Maar misschien nog veel meer vooruitblikken op het komend jaar om te zien wat er wel mogelijk zal zijn.

De jaarvergadering zal zoals gezegd digitaal gehouden worden via Teams en wel op 28 januari om 20:00 uur.
Let op: aanmelden alleen via onderstaande formulier gezien er een e-mail met instructies voor de digitale vergadering volgt. Deze zal je van ons binnen enkele dagen ontvangen.

De agenda ziet er als volgt uit :
1.) Opening door de voorzitter;
2.) Notulen jaarvergadering 2020;
3.) Verslag door de secretaris;
4.) Verslag penningmeester (beperkte informatieverstrekking);
5.) Verslag kascommissie;
6.) Verkiezing nieuw lid kascommissie;
7.) Bestuur mutaties (personen die zich als bestuurslid willen opgeven kunnen dit doen bij een van onze bestuursleden of tijdens de vergadering. Er is nog 1 vacature. Misschien iets voor jou?);
8.) Activiteiten 2021;
9.) Stand van zaken 60-jarig bestaansfeest;
10.) Rondvraag;
11.) Sluiting.

Niet-leden kunnen zich bij een van onze bestuursleden aanmelden als lid van onze vereniging.
Wij hopen u op voornoemde vergadering te mogen begroeten, zodat u kunt mee beslissen over de koers van onze vereniging. Wij stellen uw mening zeer op prijs!

De concept notulen van de vergadering van 2020 kunnen worden ingezien [deze worden later toegevoegd].