Artikel Goed Nieuws: buurtwacht initiatief buurtvereniging Hegge

Tijdens de rommelmarkt vorige week zondag kwam burgemeester Link op bezoek om tegenover de bestuursleden en in het bijzonder Tim Jongen zijn waardering uit te spreken over het initiatief Buurtwacht Hegge; de WhatsApp groep waarmee bewoners binnen de Hegge elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de straat.

Tim welke het idee gespot had in het land leek het eind 2014 een goed idee om een zelfde soort initiatief te nemen binnen onze straat. Met inmiddels 36 deelnemers heeft de berichtendienst zich al enkele malen positief bewezen.

De burgemeester overhandigde na zijn speech een voorbeeld van de bordjes welke aan beide uiteindes van de straat opgehangen zullen worden door de gemeente. Het ophangen is op maandag 7 september gebeurd.

Lees hieronder het artikel wat ook zal verschijnen in het huis aan huis blad Goed Nieuws en te vinden is op de website van de gemeente.

 

Gemeente Schinnen ondersteunt buurpreventie initiatief van buurtvereniging Genèk Schinnen

De gemeente Schinnen heeft in de buurtschap Hegge borden geplaatst die wijzen op de zogeheten “buurtpreventie-app” een WhatsApp-groep die buurtbewoners in de betreffende buurt in het leven hebben geroepen om elkaar te informeren over veiligheidskwesties.

De preventie-app moet een veilige en leefbare buurt bevorderen, doordat buurtbewoners verdachte situatie direct met elkaar kunnen delen. De gemeente Schinnen faciliteert het initiatief met het plaatsen van borden, die wijzen op het bestaan van de WhatsApp-groep.

Buurtvereniging Hegge maakt gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel. De WhatsApp-groep wordt beheerd door één of meer “kartrekkers”.  Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon ziet, belt hij de politie en stuurt een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep een melding. Iedereen is hierdoor op de hoogte van verdachte situaties en kan desgevraagd hulp bieden. Op de website www.buurtverenigingHegge.nl van buurtvereniging Genèk is een en ander terug te lezen inclusief de spelregels voor deelname.

Burgemeester Link : “Als gemeente juichen we initiatieven van bewoners om de buurt veiliger te maken toe. Veiligheid is immers niet alleen een zaak van de politie en gemeente, maar van ons allemaal. Met het plaatsen van de borden, hopen we dat met het effect van de WhatsApp-groep de veiligheid in de buurt en kernen toeneemt.

Meermaals heb ik het initiatief van buurtvereniging Genèk als een goed voorbeeld genoemd van een buurtpreventieproject, dat navolging verdient in de rest van de gemeente, waarbij de politie en de gemeente op de achtergrond het project, daar waar nodig, ondersteunen.”