Jaarvergadering


Evenementgegevens


Op woensdag 23 januari om 20.00 uur, zal de jaarvergadering van de buurtvereniging Hegge gehouden worden in café ’t Schöpke.

De agenda ziet er als volgt uit :
1) Opening door de voorzitter;
2) Verslag door de secretaris;
3) Verslag penningmeester;
4) Verslag kascommissie;
5) Verkiezing nieuw lid kascommissie;
6) Bestuursmutaties. Personen die zich als bestuurslid willen opgeven kunnen dit doen bij een van onze bestuursleden of tijdens de vergadering. Er zijn nog 2 vacatures. Misschien iets voor u ?;
7) Activiteiten 2019;
8) Rondvraag.

Niet-leden kunnen zich bij een van onze bestuursleden aanmelden als lid van onze vereniging.
Wij hopen u op voornoemde vergadering te mogen begroeten, zodat u kunt mee beslissen over de koers van onze vereniging. Wij stellen uw mening zeer op prijs!

De concept notulen van de vergadering van 2018 kunnen worden ingezien alhier.