Jaarvergadering 2022


Evenementgegevens


Op woensdag 23 februari om 20.00 uur, zal de jaarvergadering van de buurtvereniging Hegge gehouden worden in café ’t Schöpke. Degene die niet fysiek aanwezig wil zijn kan zich aanmelden, via het contactformulier om de vergadering via Teams bij te wonen: geef dan je e-mailadres door.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Verslag door de secretaris;
 3. Verslag penningmeester;
 4. Verslag kascommissie;
 5. Verkiezing nieuw lid kascommissie;
 6. Bestuur mutaties. Personen die zich als bestuurslid willen opgeven kunnen dit doen bij een van onderstaande bestuursleden of tijdens de vergadering. Er zijn nog vacatures. Misschien
  iets voor u?;
 7. Evaluatie 60 jarig bestaan;
 8. Activiteiten 2022;
 9. Rondvraag.

Niet-leden kunnen zich bij een van onderstaande bestuursleden aanmelden als lid van onze vereniging.
Wij hopen u op voornoemde vergadering te mogen begroeten, zodat u kunt mee beslissen over de koers van onze vereniging. Wij stellen uw mening zeer op prijs!